NADZWYCZAJNE WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW OSOD

Działając na podstawie § 18 oraz § 20 p. 1. Statutu, Zarząd zwołuje Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Osób Dializowanych na dzień 17 grudnia 2016 r. na godzinę 15.00. W przypadku braku quorum Walne Zebranie odbędzie się drugim terminie, tego samego dnia o godzinie 16.00.

Zebranie odbędzie się w Pensjonacie „Na Wzgórzach”
w Krakowie, os. Na Wzgórzach 44

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego,
  2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał,
  3. Przyjęcie porządku obrad,
  4. Wybór nowego członka Komisji Rewizyjnej
  5. Sprawy różne,
  6. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Napisz komentarz