MIĘDZYNARODOWE BADANIE WYBORU LECZENIA PACJENTÓW Z CHOROBĄ NEREK W EUROPIE

Prosimy o wypełnienie ankiety dotyczącej Twoich doświadczeń w zakresie wyboru leczenia pacjentów z chorobą nerek. Ankieta jest anonimowa i jej wypełnienie wymaga tylko kilku kliknięć myszką. Prosimy o poświęcenie chwili na przekazanie nam Twojego zdania. Wyniki tego badania zostaną przedstawione Decydentom Politycznym Unii Europejskiej razem z apelem o zniwelowanie nierówności w dostępie do leczenia w UE. Bardzo dziękujemy za pomoc.

Napisz komentarz