Światowy Dzień Nerek

10 marca już po raz szósty obchodziliśmy Światowy Dzień Nerek. W tym roku odbywał się on pod hasłem „Chroń nerki – ocal swoje serce”. Z tej okazji Województwo Małopolskie we współpracy z Ogólnopolskim Stowarzyszeniem Osób Dializowanych zorganizowało konferencję pod patronatem Marszałka Wojciecha Kozaka.

Na zaproszenie Urzędu Marszałkowskiego oraz Małopolskiego Kuratora Oświaty Aleksandra Palczewskiego na konferencję przybyli dyrektorzy, nauczyciele oraz uczniowie szkół ponadgimnazjalnych. Konferencja miała na celu przekazanie informacji dotyczących zagrożenia chorobami nerek oraz podkreślenie jak ważna jest ich profilaktyka.

Podczas konferencji Prof. dr hab. Władysław Sułowicz (konsultant wojewódzki w dziedzinie nefrologii) zwrócił uwagę na zagrożenie związane z chorobami nerek oraz na jego ogromną skalę. Następnie dr hab. med. Maria Olszowska (Pracownia Kardiologii Społecznej Klinka Chorób Serca i Naczyń Instytut Kardiologii UJ CM) w swoim wykładzie wskazała na powiązania chorób układu sercowo-naczyniowego z przewlekłą niewydolnością nerek. Kolejnym prelegentem był dr med. Tomasz Kruszyna (UJ CM I Katedra Chirurgii Ogólnej), który naświetlił korzyści z leczenia pacjentów poprzez przeszczepienie nerki oraz wyjaśnił aspekty prawne i etyczne dotyczące transplantacji.

Na końcu Aleksander Palczewski przedstawił zgromadzonym programy dotyczące profilaktyki związanej ze zdrowiem realizowane przez małopolskie szkoły. W konferencji wzięli również udział pacjenci. Pan Marek Thier oraz Pani Bożena Czernatowicz, którzy opowiedzieli mediom oraz zgromadzonym o chorobie z punktu widzenia pacjenta.

Z tej samej okazji tylko w dniu kolejnym czyli 11 marca odbyła się w Warszawie konferencja zorganizowana przez Stowarzyszenie Nefrologia Polska, Krajową Fundację Nefrologiczną oraz Klinikę Nefrologii Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego. W czasie jej trwania Ogólnopolskie Stowarzyszenie Osób Dializowanych reprezentowała Iwona Mazur. Przed konferencją odbyło się spotkanie z dziennikarzami podczas którego przekazano mediom informacje dotyczące zagrożenia chorobami nerek oraz możliwościom ich zapobiegania.

Podczas obydwu konferencji Iwona Mazur Prezes Zarządu Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Osób Dializowanych przedstawiła działania Stowarzyszenia oraz wyniki badań wskazujących na potężne zagrożenie dla społeczeństwa związane z chorobami nerek oraz podkreśliła konieczność wprowadzenia w Polsce badań profilaktycznych w kierunku PChN.

W Polsce ocenia się że chorych na PChN jest ok. 4 mln. Przewlekła Choroba Nerek (PChN) ma 5 stadiów. Pierwszy, jest to początek choroby, kiedy jej wystąpienie można stwierdzić poprzez badanie moczu oraz zawartości kreatyniny we krwi. Postępuje ona nie wywołując bólu i nie dając innych objawów mogących zaniepokoić chorego. Takie sygnały, pojawiają się dopiero na przełomie dwóch ostatnich stadiów. Kiedy nerki już prawie nie funkcjonują. Na tym etapie choroby pacjenci aby przeżyć muszą zostać poddani dializom i jeśli to możliwe jak najszybciej otrzymać przeszczep nerki.

Stowarzyszenie od lat zwraca uwagę na konieczność wykonywania badań profilaktycznych ze względu na to, że PChN rozwija się w sposób bezobjawowy. Proste badanie moczu oraz krwi może wykryć chorobę w jej początkowych stadiach. Przy zastosowaniu nefroprotekcji pacjent jeszcze kilka lub kilkanaście lat może żyć normalnie bez konieczności poddawania go dializom.

W tym roku hasłem Światowego Dnia Nerek jest „Chroń nerki – ocal swoje serce”. PChN stanowi czynnik, który znacznie zwiększa ryzyko wystąpienia chorób układu krwionośnego. Szacuje się że 30% zgonów na świecie spowodowanych jest przez choroby sercowo-naczyniowe. Stosowanie nefroprotekcji przy wcześnie wykrytej chorobie nerek może w znaczny sposób obniżyć ryzyko wystąpienia chorób układu krążenia. Na świecie jest około 1,7 mln osób leczonych z powodu Schyłkowej Niewydolności Nerek, natomiast liczba osób cierpiących z powodu Przelekłej Choroby Nerek wynosi około 600 mln. Osoby te często nie wiedzą o chorobie i umierają z powodu powikłań wywołanych przez PChN.

 

Comment 1

  1. Michal
    24 marca 2011

    Poniżej, materiał znajdujący się na stronie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego na temat konferencji w Krakowie

    https://www.malopolskie.pl/Wydarzenia/index.aspx?id=7225

Napisz komentarz