LIST OSOD DO MINISTRA ZDROWIA W SPRAWIE REFUNDACJI LEKÓW IMMUNOSUPRESYJNYCH

Kraków, 12.05.2017

 

 

Minister Zdrowia
Konstanty Radziwiłł
ul. Miodowa 15
00-952 Warszawa

 

Szanowny Panie Ministrze

Nasze Stowarzyszenie reprezentuje pacjentów cierpiących na Przewlekłą Chorobę Nerek. Leczenie tej choroby odbywa się poprzez kosztowną dializoterapię. Jest to niestety niedoskonała metoda oczyszczania krwi. Z cała pewnością ratuje życie jednak u pacjentów jej poddanych występują liczne powikłania a średnia życia to kilka do kilkunastu lat. Alternatywą dla tego typu leczenia jest przeszczep nerki. W Polsce, co roku wykonuje się ich ok. 1 tys. Tego typu terapia w perspektywie już dwóch pierwszych lat jest tańsza dla budżetu państwa niż dializoterapia, znacznie wydłuża życie pacjentów oraz ma duży wpływ na poprawę jego komfortu (na przykład brak drastycznych ograniczeń w diecie, mobilność)

W związku z powyższym niezrozumiałym dla nas jest fakt wzrostu cen leków immunosupresyjnych. Pacjent chcąc utrzymać działający graft musi być zdyscyplinowany i z wielką dokładnością i regularnością stosować przepisane leki. Pacjenci po przeszczepieniu często mają skromne dochody pochodzące z rent. Wysoka cena zmusi ich ograniczenia lub pomijania dawek leków immunosupresyjnych. Konsekwencją tych działań będzie odrzucenie graftu oraz powrót pacjentów do stacji dializ.

Zdajemy sobie sprawę, że w domyśle będą Państwo sugerować zmianę przyjmowanego leku na lek generyczny. Jest to zrozumiałe jednak nie można osób przeszczepionych w ten sposób zaskakiwać. Każdy pacjent inaczej toleruje leki nawet z tą samą substancją czynną. Z tego powodu pacjenci obawiają się nagłego odrzucenia. Potrzeba czasu żeby dobrać leki w sposób bezpieczny i nieobciążający dla pacjentów.

W związku z powyższym apelujemy o wycofanie się z decyzji obniżenia refundacji dla leków wyżej wspomnianych lub odłożenia tej decyzji w czasie dając możliwość pacjentom przeszczepionym i lekarzom na sprawdzenie alternatywnych leków.

 

Z poważaniem
Iwona Mazur
Prezes Zarządu OSOD

Napisz komentarz