Kampania promująca przeszczepienia na terenie powiatu brzozowskiego

Pacjentka po przeszczepieniu nerki, dyrektor Poradni Psychologiczno– Pedagogicznej w Brzozowie oraz członek OSOD, mgr Anita Kafel, zainicjowała działania na rzecz promocji transplantacji w województwie podkarpackim. Wspólnie ze Starostą Brzozowskim inż. Zygmuntem Błażem koordynują już drugi etap akcji na terenie powiatu.

Przypominamy, że pierwszym etapem była konferencja „Przeszczep nadziei – transplantacja w edukacji” skierowana do dyrektorów szkół, dyrektorów jednostek powiatowych, lekarzy Szpitale Specjalistycznego w Brzozowie, Radnych Powiatu Brzozowskiego oraz przedstawicieli Poradni Psychologiczno – Pedagogicznych z Podkarpacia, a także uczniów szkół ponadgimnazjalnych.

Aktualnie od 13 września 2010r. odbywają się w I LO im. Kazimierza Wielkiego w Brzozowie prelekcje dla młodzieży na ten tak ważny temat, które prowadzi w każdej klasie Pani Anita Kafel. Potrwają one do 21 września. Młodzież z dużym zainteresowaniem poznawała emocje osób, które stają przed tak ważną decyzją – wyrażenie zgody na oddanie narządów zmarłego bliskiego człowieka, aby ratować życie innych, a to za sprawą filmu „Esperanza” oraz doświadczenie osoby, która żyje dzięki transplantacji – świadectwo dyrektora poradni. Młodzież dowiedziała się również: Co to jest śmierć mózgowa i kiedy można pobrać narząd? Ile może minąć czasu dla poszczególnych narządów od chwili ich pobrania do przeszczepienia? Czym jest przeszczep rodzinny? Jakie narządy i tkanki przeszczepiane są najczęściej? Jaka jest ocena moralna i etyczna transplantacji? A także co to jest oświadczenie woli?

Uczniowie z ogromnym zaangażowaniem wysłuchali prelekcji, która dalej będzie odbywała się kolejno w Zespole Szkół Budowlanych im. Tadeusza Kościuszki w Brzozowie (w terminie 20 – 24 września), Zespole Szkół Ekonomicznych w Brzozowie ( w terminie 27 września – 1 października 2010r.), a dalej Gimnazjum w Dydni oraz Wydrnej i wszystkich zainteresowanych szkołach. Ponadto uczniowie będą mogli wziąć udział w konkursie o tematyce transplantacyjnej, który odbędzie się w trzech kategoriach: plastycznej, polonistycznej i multimedialnej (regulamin konkursu do pobrania poniżej).

Podsumowanie kampanii będzie miało miejsce w terminie koniec października / początek listopada podczas happeningu. W programie: przemarsz uczniów i nauczycieli zainteresowanych szkół ulicami miasta w hasłami promującymi transplantację, część artystyczna przygotowana przez uczniów, prezentacja nagrodzonych w konkursie prac oraz uroczyste wręczenie nagród przez Starostę Brzozowskiego Pana Zygmunta Błaża. Prace uczniów zostaną wykorzystane do przygotowania wystawy na terenie Szpitala w Brzozowie. Wszystkie szkoły zainteresowane zorganizowaniem prelekcji oraz udziałem w happeningu prosimy o bezpośredni kontakt z dyrektorem poradni. Poradnia włącza się także w akcje transplantacyjne sąsiednich Starostw Powiatowych.

Pani Anita Kafel podczas jednego z wykładów.
Pani Anita Kafel podczas jednego z wykładów.

Napisz komentarz