Kampania „Drugie Życie” – trwają zapisy

Jeszcze tylko do poniedziałku, 14 listopada, organizatorzy kampanii ‚Drugie życie” czekają na zgłoszenia szkół ponadgimnazjalnych z województwa małopolskiego. W akcji promującej transplantacje i oświadczenia woli może wziąć udział 30 szkół.

Kampania ma pomóc młodym ludziom zrozumieć znaczenie transplantacji. Projekt zakłada zachęcenie młodzieży do organizacji na terenie swoich szkół oraz w lokalnych społecznościach akcji informacyjnych mających popularyzować ideę transplantacji oraz promować oświadczenia woli. W ramach kampanii organizatorzy zapewniają dostarczenie szkołom materiałów informacyjnych, promocyjnych oraz oświadczeń woli, jak również przeprowadzenie szkolenia z zakresu transplantacji dla przedstawicieli zaangażowanych szkół. Kształt prowadzonej w szkole kampanii zależeć będzie wyłącznie od pomysłu oraz zaangażowania młodzieży – młodzi ludzie mogą organizować m.in. spotkania ze specjalistami, konkursy czy pikniki.

W akcji może wziąć udział 30 szkół ponadgimnazjalnych z województwa. Na stronie kampanii (www.drugiezycie.org.pl) dostępny jest formularz zgłoszeniowy, który należy wypełnić i przesłać na adres: mkorzec@osod.info (zgłoszenia przyjmuje Michał Dębski-Korzec, koordynator kampanii w Małopolsce). Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (12) 625 46 13. Działania w małopolskich szkołach będą prowadzone do 22 marca 2012. Na początku kwietnia 2012 roku na podstawie otrzymanych raportów z realizacji akcji wyróżnione zostaną trzy szkoły, których działania w opinii organizatorów charakteryzowały się najwyższą pomysłowością oraz skutecznością. Szkoły otrzymają czeki charytatywne, które młodzież przekaże na dowolnie wybrany cel dobroczynny.

Inicjatorem akcji „Drugie życie” jest firma Fresenius Medical Care Polska, w Małopolsce projekt koordynuje Ogólnopolskie Stowarzyszenie Osób Dializowanych. Akcję wspierają Wojewoda Małopolski, Marszałek Województwa Małopolskiego i Małopolskie Kuratorium Oświaty. Wszelkie informacje o kampanii i jej organizatorach znajdują się na stronie internetowej: www.drugiezycie.org.pl.

Napisz komentarz