JESIENNE SPOTKANIE NEPHRO-LEAGUE

W dniach 21-23 listopada przedstawiciele OSOD  brali udział w spotkaniu organizacji pacjenckich z Rosji, Ukrainy, Irlandii, Łotwy, Finlandii oraz Polski. Wydarzenie, pod nazwą „Jesienne spotkanie Nephro-League” odbyło się w Moskwie, a jego inicjatorem była Międzyregionalna Organizacja Pacjentów Nefrologicznych Nephro-League (www.nephroliga.ru).

Organizacja ta istnieje od 2007 roku. Do głównych priorytetów swojej działalności zalicza:  poprawę jakości życia pacjentów nefrologicznych, dostęp do leczenia nerkozastępczego, zabezpieczenie dostępu do leków oraz zabezpieczenie społeczne pacjentów.IMG_5173

Spotykanie było szansą na wymianę doświadczeń pomiędzy uczestnikami wydarzenia.

Przede wszystkim podejmowane były tematy: edukacji pacjentów w zakresie metod leczenia, jakości życia pacjentów, dostępności do dializoterapii, dostępności leków, ograniczeń dietetycznych
u chorych, programów promujących ideę transplantacji.

Jednym z tego typu programów jest kampania „Transplantacja – jestem ZA” . Celem akcji, prowadzonej we wszystkich regionach Rosji, jest rozwój idei transplantacji oraz dawstwa organów. Zadania, które stawia przed sobą projekt to: wzrost świadomości społeczeństwa na temat transplantacji oraz kreowanie pozytywnego stosunku mieszkańców w odniesieniu do dawstwa organów.

Nawiązane kontakty z przedstawicielami organizacji pacjentów z krajów uczestniczących w spotkaniu dały podłoże dla wspólnych projektów i innych form współpracy na rzecz promowania transplantacji oraz wsparcia osób z PChN i ich rodzin.

Napisz komentarz