Informacje o przeszczepieniach w programie nauczania biologii

Z radością informujemy, że od września tego roku uczniowie gimnazjów w ramach lekcji biologii usłyszą informacje dotyczące przeszczepień , nauczą się, jakie narządy można przeszczepić, czym są przeszczepy rodzinne i dlaczego ważne jest noszenie przy sobie zgody na pobranie narządów po śmierci. Uważamy, że takie działanie ze strony władz przyczyni się do zwiększenia świadomości społeczeństwa , a w konsekwencji wpłynie bardzo pozytywnie na ilość zabiegów przeszczepień w naszym kraju. Wysłaliśmy nasze wyrazy uznania za tą inicjatywę do Pani Minister Katarzyny Hall oraz Pani prof. dr hab. Ewy Bartnik – ekspertki Ministerstwa Edukacji, odpowiedzialnej za nowe podstawy programowe nauk przyrodniczych.

Napisz komentarz