Informacje o OSOD. Pismo z 2018 roku

Szanowni Państwo,

Jesteśmy Stowarzyszeniem działającym od 2004 r. Zrzeszamy osoby dializowane, po przeszczepieniu oraz ich rodziny z całej Polski. Wspieramy pacjentów z Przewlekłą Chorobą Nerek oraz ich bliskich, pomagamy im upo-rać się z przeciwnościami, jakie niesie konieczność dializ, służmy im dobrym słowem, radą i pomocą w znajdo-waniu rozwiązań ich problemów zdrowotnych, a także wydajemy dla nich czasopismo Dializa i Ty. Jednocześnie zajmujemy się edukacją społeczeństwa by budować świadomość zagrożenia chorobami nerek. Promujemy profilaktykę chorób nerek, zwłaszcza wśród osób z grupy ryzyka oraz ideę transplantacji, jako najlepszą metodę ratowania życia ciężko chorych osób, organizujemy bezpłatne badania profilaktyczne oraz otwarte wykłady dotyczące profilaktyki PChN – wszystko to, by zatrzymać rozprzestrzenianie się tej cywilizacyjnej choroby, dotykającej ok. 12% społeczeństwa.

Do tej pory mogliśmy prężnie działać dzięki wsparciu finansowym Nefron Sekcja Nefrologiczna Izby Gospodar-czej Medycyna Polska – organizacji skupiającej operatorów publicznych i niepublicznych stacji dializ w Polsce. Jednak w grudniu 2017 r. nasze stałe dofinansowanie zostało drastycznie zmniejszone i przyszłość Stowarzysze-nia stanęła pod znakiem zapytania. Dlatego w tym trudnym dla nas momencie zwracamy się do Państwa o pomoc.

Od lat w Stowarzyszeniu udziela się wielu pacjentów, bez pomocy, których nie moglibyśmy funkcjonować. Opieramy się na pracy społecznej naszych członków oraz pracowników, którzy prowadzą administrację, kierują stałymi projektami oraz wdrażają nowe, poszerzając zasięg naszych działań. Ponieważ wiemy, jak bardzo po-trzebna jest nasza pomoc osobom chorym i ich opiekunom, jak ważna jest edukacja społeczeństwa na temat konieczności profilaktyki chorób nerek, kierujemy do Państwa prośbę o wsparcie finansowe Stowarzyszenia. Będziemy wdzięczni za każdą pomoc. Nasza organizacja ma również status pożytku publicznego.

Z poważaniem,

Iwona Mazur – Prezes OSOD

Napisz komentarz