INFORMACJA O MOŻLIWOŚCI WYKONYWANIA BADAŃ PRZYGOTOWUJĄCYCH DO PRZESZCZEPU NERKI W PRZYCHODNI LEKARSKIEJ MEDISPACE

Pacjenci wchodzący w schyłkową fazę niewydolności nerek muszą zmierzyć się z nową rzeczywistością, dopasować tryb życia do dializoterapii, zalecanej diety i kontrolnych wizyt lekarskich. Najlepszym rozwiązaniem z punktu widzenia jakości i długości życia jest dla tych osób przeszczepienie nerki i należy dążyć do tej formy leczenia jak najszybciej. Aby być aktywnym na Krajowej Liście Oczekujących na transplantację, potrzebne są badania, które wykluczą przeciwwskazania do przeszczepu nerki oraz określą ryzyko takiego zabiegu.


W praktyce często bywa tak, że pacjent otrzymuje od lekarza plik skierowań na niezbędne badania oraz konsultacje specjalistyczne i zderza się z brutalną rzeczywistością oczekiwania w kolejkach na odległe terminy, czy z koniecznością całodniowego podróżowania do różnych ośrodków diagnostycznych, nierzadko z osobą towarzyszącą.

Część badań i konsultacji do przeszczepu nerki trzeba uaktualniać każdego roku, a w niektórych przypadkach rozszerzyć o bardziej specjalistyczną diagnostykę. Aktywny status na KLO pacjenci uzyskują średnio po 3 latach przygotowań. Jest to długi okres, który nie wpływa korzystnie na wyniki leczenia nerkozastępczego. Najlepszą możliwością byłoby szybkie wykonanie wszystkich badań w jednym miejscu. Dlatego w Przychodni Lekarskiej MediSpace powstał projekt krótkotrwałego i sprawnego wykonywania niezbędnych badań i konsultacji dla pacjentów przygotowywanych do przeszczepu nerki.

W pierwszej kolejności pacjent umawia się w rejestracji na wizytę (lub wideorozmowę poprowadzoną z domu), aby ustalić z lekarzem, jakie badania będą potrzebne i w jakiej kolejności powinny być wykonane. Do takiej rozmowy należy przygotować całą dotychczasową dokumentację lekarską i wypełnić przesłaną ankietę chorobową, co ułatwia wspólne przygotowanie planu badań. Następnie w ustalonym terminie pacjent ma wykonywane w przychodni właściwe badania i konsultacje specjalistyczne, a realizacja diagnostyki nie trwa dłużej, niż 2-5 dni. Cały pobyt jest również zaplanowany w zakresie noclegu, dializ gościnnych i kateringu. W nasz projekt zaangażowani są lekarze mający doświadczenie w transplantologii i w diagnostyce pacjentów ze schyłkową niewydolnością nerek.

Wyniki wykonanych badań i konsultacji pacjent otrzymuje w postaci elektronicznej. Powinien przekazać je swojemu lekarzowi prowadzącemu, który dokona zgłoszenia do rejestrów transplantacyjnych na listę KLO.

UWAGA!

W chwili obecnej badania wykonywane w przychodni MediSpace nie są refundowane przez NFZ.

Więcej informacji można przeczytać w materiale na temat przeszczepu nerki, dostępnym na stronie internetowej www.medispace.pl

Przychodnia Lekarska Medispace

Spokojna 5, 01-044 Warszawa

tel. (22) 255 90 50

      (+48) 607 206 707

 

Zapraszamy do Przychodni Lekarskiej MediSpace

Pon. – Pt godz. 7.00 – 20.00

Sob. godz. 8.00 – 14.00

Napisz komentarz