Inauguracja Drugiego Życia

26 stycznia w Ogólnopolskim Dniu Transplantacji odbyło się spotkanie inaugurujące kampanię Drugie Życie w Małopolsce. Dzięki uprzejmości Wojewody Małopolskiego Stanisława Kracika, który patronuje małopolskiej edycji akcji, spotkanie odbyło się w sali konferencyjnej Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie.

Na spotkaniu obecni byli przedstawiciele szkół, które dotychczas zgłosiły swój udział w kampanii, a także goście: Małopolski Kurator Oświaty – pan Aleksander Placzewski, Pani dr Ewa Ignacak z Kliniki Nefrologii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie reprezentująca profesora Władysława Sułowicza – Wojewódzkiego Konsultanta ds. Nefrologii oraz koordynator transplantacyjny Pani mgr Iwona Dymek ze Szpitala Uniwersyteckiego. Organizatorów reprezentowali Prezes Zarządu Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Osób Dializowanych Iwona Mazur oraz zastępca Dyrektora Medycznego Fresenius Medical Care Polska nefrolog oraz transplantolog – dr n. med. Wojciech Marcinkowski.

Podczas spotkania dr Piotr Przybyłowski Konsultant ds. Transplantologii na Małopolskę, wygłosił wykład na temat transplantacji w Małopolsce, a także wyraziło ogromną radość z powodu zaangażowania szkół w akcję informacyjno –promocyjną w tak ważnej dziedzinie. Zaoferował także swoją pomoc jeśli chodzi o organizację spotkań z ekspertami w szkołach realizujących kampanię.

Prezes Stowarzyszenia Osób Po Przeszczepie Serca pani Małgorzata Rejdych , która już od 13 lat żyje dzięki transplantacji serca podzieliła się z uczestnikami spotkania historią swojego drugiego życia.

Na zakończenie organizatorzy przybliżyli zgromadzonym zasady kampanii oraz przekazali materiały.

Dotychczas swój udział w kampanii oficjalnie potwierdziły 22 placówki, 20 szkół oraz przyjętych do udziału w kampanii w drodze wyjątku 2 bursy:

 1. I Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica w Chrzanowie
 2. II Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Chrzanowie
 3. II Liceum Ogólnokształcące im. Króla Jana III Sobieskiego w Krakowie
 4. Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II w Skawinie
 5. Liceum Ogólnokształcące im.Tadeusza Kościuszki w Miechowie
 6. Powiatowy Zespół Nr 3 Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. por. Stefana Jasieńskiego w Oświęcimiu
 7. XXV Liceum Ogólnokształcące w Krakowie
 8. XXXVI Liceum Ogólnokształcące w Krakowie
 9. Zespół Szkół Nr 2 im. Stanisława Konarskiego w Bochni
 10. Zespół Szkół nr 3 w Bochni im. ks. prof. Józefa Tischnera
 11. Zespół Szkół w Dąbrowicy
 12. Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Łapanowie
 13. Zespół Szkół Gastronomicznych nr 1 w Krakowie
 14. Zespół Szkół im. św. Kingi w Łącku
 15. Zespół Szkół Mechanicznych Nr 1 im. Sz. Humberta w Krakowie
 16. Zespół Szkól Odzieżowych Nr 1
 17. Zespół Szkół im. W.Witosa W Suchej Beskidzkiej
 18. Zespół Szkół W Zawoi Wilcznej
 19. Zespół Szkół Technicznych i Placówek im. Stanisława Staszica w Nowym Targu
 20. VI Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Medycznych w Tarnowie
 21. Bursa Szkolnictwa Ponadgimnazjalnego w Bochni
 22. Bursa Szkolnictwa Ponadpodstawowego Nr 1 w Krakowie
 23. II Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej w Nowym Sączu
 24. XI Liceum Ogólnokształcące im. Marii Dąbrowskiej w Krakowie

Organizatorzy są w stanie zapewnić materiały 30 placówkom, dlatego też ciągle istnieje możliwość zgłoszenia udziału szkoły w kampanii, do czego gorąco zachęcamy.

Napisz komentarz