FINAŁ PIĄTEJ EDYCJI KAMPANII “DRUGIE ŻYCIE” W MAŁOPOLSCE

02_logo_kampaniiTrzy czeki charytatywne, o wartości 1000 zł oraz nagroda specjalna trafiły w dniu 24 czerwca do przedstawicieli szkół nagrodzonych w piąta edycji kampanii „Drugie życie” w Małopolsce. Czeki ufundowane przez organizatora akcji, firmę Fresenius Medical Care Polska (FMCP) otrzymali uczniowie Powiatowego Zespołu nr 8 Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im. J. Kilińskiego w Chełmku, Powiatowego Zespołu nr 10 Szkół Mechaniczno – Elektrycznych im. Mikołaja Kopernika w Kętach oraz Zespołu Szkół w Libiążu. Nagroda specjalna powędruje do rąk Zespołu Szkół w Zawoi Wilcznej. Wyróżnienie natomiast otrzyma Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Czchowie. Czeki zostaną przeznaczone na cel charytatywny, wybrany przez uczniów zwycięskich szkół.

„Około 1000 osób w całej Polsce czeka dziś na przeszczep nerki. Barierą, która oddziela ich od drugiego życia, nie jest brak pieniędzy w systemie, a niedostateczna liczba narządów do przeszczepu. Około 40 % z osób czekających na transplantacje to pacjenci sieci Centrum Dializ Fresenius. Nasza determinacja do tego, by każdy pacjent, który pod względem medycznym ma możliwość uzyskania przeszczepu otrzymał go, zdecydowanie wzrosła od czasu, gdy dzięki ‚Drugiemu życiu’ zobaczyliśmy, jak bardzo w działania na rzecz transplantacji potrafią zaangażować się młodzi ludzie” – mówi dr Teresa Dryl-Rydzyńska, prezes zarządu Fresenius Medical Care Polska.

„Jak co roku otrzymaliśmy od szkół raporty z podjętych przez nie działań w zakresie promowania idei transplantacji w swoich lokalnych społecznościach. Z każdym rokiem pomysły i kreatywność młodzieży biorącej udział w akcji przekracza naszą wyobraźnię. Ich inwencja i zaangażowanie dają nam – organizatorom – dodatkowy zastrzyk energii i poczucie, że to co robimy ma swój głęboki sens. Młodzież przeciera nam wszystkim drogi do swobodnego dialogu na tak trudny temat jakim jest promowanie transplantacji i świadomego dawstwa narządów.” – mówi dr Iwona Mazur, Prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Osób Dializowanych, koordynatora akacji w Małopolsce.

Od początku roku do końca maja br. członkowie zespołów, które organizowały akcje promujące przeszczepianie narządów w 32 małopolskich szkołach ponadgimnazjalnych wymyślali i wprowadzali w życie działania promujące przeszczepianie narządów. Od organizatorów akcji uczniowie otrzymali wyłącznie komplet materiałów promocyjnych: oświadczenia woli, koszulki, plakaty, filmy edukacyjne, broszury, wpinki i naklejki. O tym, jak wyglądała kampania, decydowali sami. Barwne happeningi, specjalne koncerty, inscenizacje teatralne, imprezy sportowe, konkursy plastyczne, spotkania z przedstawicielami władz – to tylko niektóre z działań, jakie uczniowie prowadzili w szkołach i poza nimi, w tym m.in. w urzędach, parafiach czy mediach.

Uczestnicy tegorocznej akcji w trzech województwach łącznie rozdali 40 tys. oświadczeń woli i dotarli do co najmniej 100 tysięcy osób.

Pomysłowość, zaangażowanie i zapał uczniów oceniali członkowie Kapituły, w skład której weszli przedstawiciele organizatorów i partnerów kampanii. W dniu 24 czerwca członkowie Kapituły wręczyli najbardziej zaangażowanym zespołom 3 nagrody w wysokości 1000 zł ufundowane przez firmę Fresenius Medical Care Polska oraz 1 nagrodę specjalną i jedno wyróżnienie. Nagrodzeni uczniowie przekażą pieniądze na wybrane cele charytatywne.

Nagrodzone szkoły:
– Powiatowy Zespół nr 8 Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im. J. Kilińskiego w Chełmku
– Powiatowy Zespół nr 10 Szkół Mechaniczno – Elektrycznych im. Mikołaja Kopernika w Kętach
– Zespół Szkół w Libiążu

Nagroda specjalna:
– Zespół Szkół w Zawoi Wilcznej
– Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Czchowie

 

W Polsce na przeszczep czeka dziś ponad 1530 osób. Najwięcej, bo niemal 1000, na transplantację nerek. Czas, który upływa od momentu wpisania na listę oczekujących na transplantację do samej operacji, przekroczył w naszym kraju 11 miesięcy. Dla wielu chorych to za długo. Umierają, nie doczekując nowego narządu.

Kampania „Drugie życie” ruszyła w roku szkolnym 2008/2009 roku. Do dziś, we wszystkich województwach, gdzie była organizowana (kujawsko-pomorskie, lubuskie, łódzkie, małopolskie, warmińsko-mazurskie, wielkopolskie i śląskie), wzięło w niej udział ok. 190 tys. uczniów z blisko 540 szkół. Młodzi ludzie rozdali ponad 590 tys. oświadczeń woli, a zwycięzcy wsparli czekami charytatywnymi kilkadziesiąt osób i instytucji.

Więcej o kampanii w TVP Kraków

KDŻ

 

pasek_malopolska

Napisz komentarz