Finał Akcji Drugie Życie w Małopolsce

W czwartek 17 czerwca w IX Liceum Ogólnokształcącym odbędzie się spotkanie podsumowujące akcję Drugie Życie w Małopolsce.

Aż 8 szkół z małopolski zostało wyróżnionych szczególnie pomysłowo zorganizowane działania w kampanii „Drugie życie”, której celem jest promowanie transplantologii i oświadczeń woli. W akcji mającej na celu przekazanie rówieśnikom jak największej ilości informacji o przeszczepach narządów wzięło udział około 8 tys. uczniów małopolskich szkół średnich. Podczas spotkania uczniowie z wyróżnionych szkół otrzymają nagrody w postaci czeków do wykorzystania na cele charytatywne. Uczniowie każdej z 3 najlepszych szkół będą mogli zdecydować na jaki cel przeznaczą kwotę 1000zł, natomiast uczniowie 5 pozostałych szkół rozdysponują kwoty 500zł.

Napisz komentarz