Finał akcji „DRUGIE ŻYCIE” w Małopolsce

15 tysięcy uczniów z województwa zaangażowanych w kampanię promującą transplantacje

Przedstawienia teatralne, udział w audycjach radiowych i telewizyjnych, akcje w kościołach, na zawodach sportowych, stoiska na targach – tak można promować transplantacje. Udowodnili to uczniowie z Małopolski biorący udział w kampanii społecznej „Drugie życie”. Osiem szkół z Małopolski zostało wyróżnionych za szczególnie pomysłowo zorganizowane działania. Celem akcji jest promowanie transplantologii i oświadczeń woli. Wzięło w niej udział około 15 tysięcy uczniów z 38 małopolskich szkół ponadgimnazjalnych. Od września 2009 roku, na różne sposoby, uczniowie szerzyli wiedzę o transplantacjach wśród swoich rówieśników, rodziców, nauczycieli i najbliższego otoczenia. 17 czerwca, w czwartek, podczas uroczystego podsumowania akcji w IX Liceum Ogólnokształcącym w Krakowie, organizatorzy akcji – Fresenius Medical Care Polska i Ogólnopolskie Stowarzyszenie Osób Dializowanych – nagrodzili osiem najciekawszych kampanii. Uczniowie trzech najlepszych szkół będą mogli zdecydować, na jaki cel charytatywny przeznaczą kwotę 1000zł, a wychowankowie pięciu pozostałych placówek rozdysponują kwoty w wysokości 500zł. W roku szkolnym 2009/2010 akcja „Drugie życie”, oprócz Małopolski objęła zasięgiem także młodzież z Wielkopolski (już drugi rok z rzędu) oraz Warmii i Mazur. W program zaangażowało się 31 wielkopolskich szkół ponadgimnazjalnych i 7 ostródzkich (pilotaż w województwie warmińsko-mazurskim).

Oficjalnego otwarcia spotkania podsumowującego dokonali dyrektor IX LO Pani mgr Anna Urbańska, Iwona Mazur- prezes OSOD oraz Wojciech Marcinkowski – vice-dyrektor ds. medycznych Fresenius Medical Care Polska. Na zaproszenie organizatorów przybyli znakomici goście dr Piotr Przybyłowski – konsultant Wojewódzki w dziedzinie transplantologii klinicznej, mgr Irena Milaniak – koordynator ds. transplantacji, Elżbieta Orczyk –osoba, która zgodziła się na oddanie narządów zmarłego męża do transplantacji, Andrzej Papacz – 14 lat po przeszczepieniu serca oraz Pani Małgorzata Rejdych – prezes Stowarzyszenia Osób po Przeszczepie Serca. Każdy z zaproszonych przedstawił swój indywidualny pogląd na transplantację podkreślając jednak zgodnie, że jest to dar drugiego życia. Wszystkie wystąpienia spotkał się z dużym zainteresowaniem młodzieży o czym świadczą liczne pytania zadawane prelegentom. Na konferencji był również obecny Michał Marszałek dyr. Biura ds. Ochrony Zdrowia Urzędu Miasta Krakowa.

Organizatorzy małopolskiej edycji kampanii przyznali osiem wyróżnień. Trzy szkoły: Zespół Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego im. W. Witosa w Nawojowej, Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Skrzyszowie oraz Zespół Szkół nr 1 w Gorlicach otrzymają czeki charytatywne w wysokości 1000zł. Pięć pozostałych, wyróżnionych placówek: IX Liceum Ogólnokształcące im. Zygmunta Wróblewskiego w Krakowie, PZ nr 1 Szkół Ogólnokształcących im. St. Konarskiego w Oświęcimiu, Zespół Szkół w Czchowie, Liceum Ogólnokształcące Im. Jana Kochanowskiego w Muszynie oraz V Liceum Ogólnokształcące w Tarnowie przekaże na dowolnie wybrany cel dobroczynny po 500 zł.

Spotkania z lekarzem transplantologiem i osobami po przeszczepie, przedstawienia teatralne, sondy uliczne, rozmowy z mieszkańcami – to tylko niektóre z działań, które odbywały się w małopolskich szkołach ponadgimnazjalnych od września 2009 do maja 2010. Ich celem była promocja informacji na temat przeszczepów i oświadczeń woli.

„Postanowiliśmy zainicjować taką akcję, by małymi krokami zmieniać nasze myślenie o transplantacji. Teraz to w polskich szkołach i domach często temat tabu” –mówi dr Teresa Rydzyńska, prezes Fresenius Medical Care Polska, głównego organizatora kampanii. „Uczniowie w Małopolsce zaskoczyli nas kreatywnością i zaangażowaniem. Dojrzałość oraz ogromna chęć do podjęcia tematu były wyjątkowo miłą niespodzianką” – dodaje Iwona Mazur, prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Osób Dializowanych, organizacji odpowiedzialnej za realizację akcji na terenie Małopolski.

Uczniowie z Zespołu Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Nawojowej oprócz wielu akcji zrealizowanych na terenie szkoły zdecydowali się również, w porozumieniu z proboszczem swojej parafii, rozdawać oświadczenia woli ludziom przychodzącym na mszę do kościoła.

Raport młodzieży z Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Skrzyszowie, poza talentem graficznym, przedstawiał tak ogromną liczbę działań, że aż trudno uwierzyć, że zrealizowali je uczniowie tylko jednej szkoły. Oprócz promowania transplantacji przez gazetki szkolne, organizacji spotkania z lekarzami i ekspertami, spotkania z osobami po przeszczepie serca, młodzi ludzie opracowali również ulotki zachęcające do oddawania 1% podatku na rzecz organizacji pomagających pacjentom.

Poza szkolne mury wyszli z akcją również uczniowie IX Liceum Ogólnokształcącego w Krakowie. Młodzież przeprowadziła ankietę na ulicach miasta, a także wzięła udział w programach – radiowym i telewizyjnym. Uczniowie z Zespołu Szkół nr 1 w Gorlicach również przeprowadzali ankietę – zachęcając przy okazji mieszkańców swojego miasta do rozmów o przeszczepianiu narządów. Dokumentację w postaci filmu oraz zdjęć uczniowie dołączyli do raportu.

Z kolei Liceum Ogólnokształcące z Muszyny nawiązało współpracę z Klubem BPS Muszyna Fakro Muszynianka. Przy wsparciu siatkarek uczniowie tej szkoły rozdawali oświadczenia woli podczas meczu, a także podczas finału WOŚP. W niektórych szkołach uczniowie wystawiali specjalnie na tę okazję przygotowane przedstawienia teatralne. Na uwagę zasługuje sztuka napisana przez Paulinę z V Liceum Ogólnokształcącego w Tarnowie. W Czchowie uczniowie zaangażowali w działania dwie inne szkoły, a w Oświęcimiu przygotowali specjalne stoisko na Powiatowe Targi Edukacyjne.

W wielu szkołach organizowano akcje honorowego krwiodawstwa, uczniowie opowiadali o transplantacji rodzicom podczas zebrań, zapraszali osoby żyjące dzięki przeszczepieniu organów. To tylko niektóre, wybrane działania z całego ogromu pracy uczniów. „Raporty zawierające opis wszystkich działań, które do nas dotarły były bardzo bogate w treści, a ich przeglądanie zajęło mnóstwo czasu, jednak przede wszystkim zachwycało i wzruszało” – mówi Iwona Mazur, prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Osób Dializowanych. „Mogę śmiało powiedzieć, że małopolska młodzież naprawdę spisała się na medal” – dodaje Iwona Mazur.

Akcja Drugie Życie to kampania skierowana do młodzieży ze szkół ponadgimnazjalnych. Celem akcji jest przekazanie informacji o transplantacji jako metodzie leczenia, roli i wadze oświadczeń woli, a także zachęcenie młodzieży do

Akcję zainicjowała firma Fresenius Medical Care, międzynarodowy dostawca produktów i usług dla osób z przewlekłą niewydolnością nerek. Pierwsza odsłona akcji miała miejsce w Poznaniu, w roku szkolnym 2008/2009. Duże zainteresowanie młodzieży tematem oraz zaangażowanie w promowanie wiedzy o transplantacji bardzo pozytywnie zaskoczyły organizatorów. Ze względu na pomyślny przebieg akcji, organizatorzy zdecydowali się powielić ten schemat na terenie województwa małopolskiego. Fresenius Medical Care został partnerem oraz głównym sponsorem kampanii w Małopolsce (ponadto realizuje kampanię na terenie województwa wielkopolskiego oraz warmińsko-mazurskiego).

W kampanii pomagali Urząd Miasta Krakowa oraz Wojewoda Małopolski, który objął akcję swoim honorowym patronatem. Akcja „Drugie życie” stała się elementem programu „Partnerstwo dla Transplantacji”, który w Małopolsce został zainicjowany w maju 2009 roku przez Jerzego Millera, wojewodę małopolskiego oraz prof. Wojciecha Rowińskiego, krajowego konsultanta ds. transplantologii. Celem programu jest zwiększenie liczby pobrań narządów oraz liczby przeszczepów.

W roku szkolnym 2009/2010 kampanię przeprowadziło 38 szkół ponadgimnazjalnych z województwa małopolskiego.

W ramach akcji uczniowie organizowali na terenie swoich szkół kampanie informacyjne na temat transplantacji. Kształt prowadzonej akcji zależał wyłącznie od kreatywności i zaangażowania młodzieży. Uczniowie mogli m. in. kolportować materiały informacyjne i oświadczenia woli, organizować spotkania ze specjalistami i przygotowywać własne, niekonwencjonalne działania promocyjne. Zadaniem szkoły było wyznaczenie spośród uczniów koordynatorów działań, którzy byli łącznikami pomiędzy organizatorami a placówką.

Dzięki sponsorowi do szkół dostarczono plakaty, materiały informacyjne oraz druki oświadczeń woli. Organizatorzy nieustannie służyli wsparciem merytorycznym i kontaktami z lekarzami – specjalistami w dziedzinie transplantologii. Wszelkie informacje o akcji i jej organizatorach znajdują się na stronie internetowej www.drugiezycie.org.pl.

Wręczenie dyplomów
Wręczenie dyplomów
Uczniowie z V LO w Tarnowie
Uczennica z LO w Muszynie
Uczennica IX LO z Krakowa
Piotr rzybyłowski
Od lewej, Irena Mileniak, uczniowie Zespołu Szkół Rolniczych w Nawojowej wraz z opiekunką Panią Joanną Hołownicką – Płaszczyk, Andrzej Papacz, Elżbieta Orczyk oraz Monika Kowalik – koordynator akcji.

Napisz komentarz