FILIA OSOD W KIELCACH Z ROZMACHEM ROZPOCZĘŁA SWOJĄ DZIAŁALNOŚĆ

31 stycznia 2014 r. w Kielcach odbyło się pierwsze założycielskie zebranie Filii Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Osób Dializowanych. Podstawą była Uchwała z dnia 30.01.2014 r. o powołaniu jednostki terenowej OSOD w Kielcach. Wybrany został Zarząd w osobach: Jerzy Sobierajski – przewodniczący, Janina Łucak i Jarosław Podlejski – członkowie. Zorganizowanie obchodów Światowego Dnia Nerek przypadającego na 13 marca b.r. było pierwszym sprawdzianem działalności Filii OSOD w Kielcach, biorąc pod uwagę krótki czas i zupełny brak funduszy. Sprostaliśmy temu wyzwaniu dzięki dużemu zaangażowaniu Zarządu Filii. W szczególności Jerzy Sobierajski i Janina Łucak włożyli w to przedsięwzięcie wiele serca, czasu, pomysłów i determinacji.

Mało tego, obchody Światowego Dnia Nerek zorganizowane po raz pierwszy w Kielcach rozłożone zostały na 2 dni.

Najpierw 13 marca b.r. w Wojewódzkim Domu Kultury w Kielcach odbyło się Forum Światowego Dnia Nerek na które zaprosiliśmy specjalistów z zakresu nefrologii woj. świętokrzyskiego, dyrektorów szpitali, kierowników stacji dializ.  Po bardzo interesujących wystąpieniach i dyskusji podjęta została Uchwała, poprzez aklamację, w której określono szczegółowe kierunki działania Filii OSOD w Kielcach.

Następnie 15 marca b.r. odbyło się sympozjum na które zostali zaproszeni mieszkańcy Kielc i woj. świętokrzyskiego. Licznie zgromadzona widownia, bo ok. 300 osób, w auli Wyższej Szkoły Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych wysłuchała niezwykle ważnych informacji n.t. chorób nerek, leczenia, profilaktyki a także przeszczepów. Wykłady poprowadzili: dr nauk medycznych Grzegorz Gałuszka – dziekan Wydziału Nauk Medycznych w/w uczelni, dr Krzysztof Bidas – ordynator Oddziału Nefrologii Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach i konsultant wojewódzki w zakresie nefrologii, mgr Wiesława Saladra – pielęgniarka koordynująca pobieranie narządów w w/w szpitalu wojewódzkim.

W sympozjum uczestniczyła Prezes OSOD z siedzibą w Krakowie Pani Iwona Mazur, która pogratulowała Zarządowi Filii OSOD w Kielcach pięknie zorganizowanego spotkania i podziękowała za trud włożony w to przedsięwzięcie.

Dla złagodzenia nastroju była też niespodzianka muzyczna ze stosownym repertuarem w wykonaniu niezwykle miłej wolontariuszki Stowarzyszenia – Anny Kowalskiej, która ciepłą barwą głosu dała czas na oddech od trudnych spraw.

Pierwsze obchody Światowego Dnia Nerek w Kielcach były udane biorąc pod uwagę frekwencję i wysoki poziom przekazanych informacji. W imieniu Zarządu Filii OSOD w Kielcach pięknie dziękuję dr Zdobysławowi Kuleszyńskiemu – rektorowi Wyższej Szkoły Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych w Kielcach oraz dr n. med. Grzegorzowi Gałuszce – dziekanowi Wydziału Nauk Medycznych WSE, PiNM a także pracownikom w/w uczelni za wyjątkową życzliwość i pomoc w zorganizowaniu tegorocznych obchodów Światowego Dnia Nerek w Kielcach.