DRUGIE ŻYCIE – TRWAJĄ ZGŁOSZENIA

Do 25 stycznia trwają zgłoszenia małopolskich szkół ponadgimnazjalnych do kampanii „Drugie życie”. Do udziału w projekcie zapraszamy 30 placówek (decyduje kolejność zgłoszeń).

Szkoły, które chcą prowadzić własne działania promujące przeszczepianie narządów powinny pobrać i wypełnić formularz a następnie przesłać go do koordynatora kampanii – Moniki Kowalik.

W ramach projektu wszystkie szkoły otrzymują materiały informacyjne i promocyjne, dzięki którym mogą prowadzić własne kampanie. Organizatorzy zapewniają wsparcie merytoryczne i kontakt z lekarzem specjalistą w dziedzinie transplantologii.

Więcej informacji o kampanii na stronie:

www.drugiezycie.org.pl

ZAPROSZENIE
na spotkanie inaugurujące
kampanię DRUGIE ŻYCIE

Szanowni Państwo,

Fresenius Medical Care Polska oraz Ogólnopolskie Stowarzyszenie Osób Dializowanych zapraszają na spotkanie inaugurujące kampanię Drugie życie w Małopolsce, które odbędzie się w dniu 26 stycznia 2011 o godzinie 14:30 w sali nr 201 ( II piętro ) w budynku Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie przy  ul. Basztowej 22.

Podczas spotkania Konsultant  Wojewódzki ds. Transplantologii dr Piotr Przybyłowski wygłosi wykład na temat przeszczepiania narządów w  Małopolsce. Pacjenci żyjący dzięki transplantacji narządów oraz osoby, które oddały do przeszczepienia narządy osoby bliskiej podzielą się one swoimi doświadczeniami.

Ponadto przedstawione zostaną szczegóły akcji, która ma na celu szerzenie wiedzy na tematy związane z transplantacją poprzez zachęcenie młodzieży ze szkół ponadgimnazjalnych do realizowania  własnych kampanii informacyjnych na terenie swoich placówek.

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych.

Ze względu na ograniczoną ilość miejsc prosimy o potwierdzenie uczestnictwa poprzez kontakt z koordynatorem akcji.

Koordynator akcji

Monika Kowalik

tel. 0691486848

e-mail: mkowalik@osod.info

www.drugiezycie.org.pl

Organizatorzy

Patronat

WSPARCIE MERYTORYCZNE i ORGANIZACYJNE

Prof. dr hab. Wojciech Rowiński – Konsultant Krajowy ds. Transplantologii
Polska Unia Medycyny Transplantacyjnej
dr Piotr Przybyłowski – Konsultant Wojewódzki ds. Transplantologii
Klinika Chirurgii Serca, Naczyń i Transplantologii w szpitalu im. Jana Pawła II w Krakowie
Prof. dr hab. med. Władysław Sułowicz
Klinika Nefrologii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie
Aleksander Palczewski – Małopolski Kurator Oświaty

Napisz komentarz