Dotyczy: likwidacja Ośrodka Przeszczepiania Nerek w Krakowskim Szpitalu Specjalistycznym im. Jana Pawła II w Krakowie

OSOD. List otwarty. 17.06.2020

Napisz komentarz