„Drugie życie”. Szkolenie w ramach akcji „Drugie życie”

Dlaczego ważne jest mówienie o świadomym dawstwie narządów?

Na to i na inne pytania szukali odpowiedzi uczniowie oraz nauczyciele 30 małopolskich szkół ponadgimnazjalnych w dniu 29 listopada, w auli I Liceum Ogólnokształcącego w Krakowie podczas warsztatu przygotowującego do prowadzenia w szkołach oraz lokalnych środowiskach – własnych kampanii informacyjnych.

Celem warsztatu było przybliżenie, niezbędnej do prowadzenia kampanii, wiedzy na temat transplantacji – jako najlepszej metody ratowania życia osób czekających na przeszczepienie.

Inicjatorem kampanii jest firma Fresenius Medical Care Polska. Koordynatorem akcji w Małopolsce jest Ogólnopolskie Stowarzyszenie Osób Dializowanych. Organizatorzy w ten sposób chcieli zainspirować młodzież do prowadzenia akcji promujących transplantację wśród swoich bliskich, znajomych oraz społeczności lokalnej. Spotkania tego typu skłaniają młodzież do refleksji, pobudzają do dyskusji i podejmowania rozmów na temat dawstwa narządów.

W spotkaniu w I LO wzięły udział: Pani Irena Milaniak – Koordynator Transplantacyjny z Oddziału Klinicznego Chirurgii Serca, Naczyń i Transplantologii Szpitala Jana Pawła II w Krakowie oraz Pani Małgorzata Rejdych – osoba po przeszczepieniu serca, prezes Stowarzyszenia Osób po Przeszczepie Serca.

Podczas warsztatów uczniowie otrzymali wyczerpującą informację na temat historii leczenia metodą transplantacji, procedury dawstwa narządów, procedury określania śmierci klinicznej, możliwych sposobów wyrażenia sprzeciwu oraz zgody na dawstwo narządów po śmierci jak również zasad pracy koordynatorów transplantacyjnych. Pani Irena Milianiak dostarczyła także uczestnikom wiedzy na temat możliwych do wykorzystania scenariuszy lekcyjnych na temat transplantacji.

Pani Małgorzata Rejdych (osoba od ponad 10 lat żyjąca z przeszczepionym sercem) opowiedziała swoją historię życia z chorobą serca, oczekiwania na nowy narząd, trudnego momentu przeszczepu oraz powrotu do zdrowia, dzięki otrzymanej szansie na drugie życie.

Michał Dębski-Korzec z Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Osób Dializowanych przekazał uczestnikom informację na temat zasad prowadzenia kampanii oraz zachęcił do kreatywności i zaangażowania w ich realizacji.

Uczniowie otrzymali materiały edukacyjne i promocyjne, które będą mogli wykorzystać podczas prowadzonych do końca marca 2012r. kampanii (koszulki, plakaty, plakietki, naklejki, filmy oraz broszury edukacyjne). Na początku kwietnia organizatorzy wybiorą i nagrodzą czekami charytatywnymi 3 szkoły, które wykazały się największą aktywnością i pomysłowością.

Catering podczas spotkania zasponsorowała Cukiernia Józef Wilk z Krakowa.

Pierwsza edycja kampanii miała miejsce w 2009r. Od tego czasu w Małopolsce w akcji wzięło udział ponad 28 tys. uczniów z 69 szkół ponadgimnazjalnych. Dzięki tegorocznej akcji liczba zaangażowanych szkół wyniesie prawie 100 placówek.

Napisz komentarz