DLA MEDIÓW (Światowy Dzień Nerek 2021)

Szanowni Państwo,

11 marca obchodzimy Światowy Dzień Nerek (ŚDN). Hasłem tegorocznego ŚDN jest “Żyj komfortowo pomimo choroby nerek”. Hasło to doskonale wpisuje się w nasze działania. Rozpoczęliśmy ogólnopolską kampanię edukacyjną o Przewlekłej Chorobie Nerek (PChN), która dotyczy 12% społeczeństwa. Śmiertelność w tej chorobie wynosi 95%. Są to przerażające dane i wierzymy, że edukując społeczeństwo będziemy w stanie uratować wiele istnień ludzkich. Zaangażowanie mediów jest niezbędne do osiągnięcia naszych celów czyli dotarcie z informacją do jak największej części społeczeństwa. Prosimy Państwa o potraktowanie tego jako swoistego rodzaju misji, która pozwoli uratować życie wielu osobom.

Podstawą w tych działaniach jest wczesne wykrycie choroby, które pozwala na opóźnienie jej rozwoju od kilku do kilkunastu lat. Dostarczymy Pacjentom narzędzi, którymi będzie między innymi podręcznik diety zalecanej w okresie przed leczeniem nerkozastępczym i wiele innych informacji wspierających działania nefroprotekcyjne (chroniące nerki). W tym celu powstaje strona internetowa Moje Nerki i media społecznościowe (profil na Facebooku), które ułatwią świadomym i zaangażowanym Pacjentom kontrolowanie PChN. Istnieje też możliwość wymiany doświadczeń pomiędzy Pacjentami dzięki grupie zamkniętej na Facebooku Kocham Swoje Nerki, która już pomogła bardzo wielu osobom. Wczesne wykrycie choroby i działania mające na celu ochronę nerek przed dalszym ich uszkodzeniem dają też możliwość wyboru terapii nerkozastępczej, gdy nadejdzie już czas jej rozpoczęcia, a tym samym umożliwi Pacjentom kontynuowanie w miarę normalnego życia bez konieczności rezygnacji z pracy czy zadań w rodzinie.

Do Zespołu Redakcyjnego Moje Nerki należy większość Konsultantów Wojewódzkich w dziedzinie Nefrologii i wiele osób, które zajmują się przeszczepieniami, dietą a przede wszystkim duże grono aktywnych, świadomych Pacjentów. 11 marca w ŚDN na pewno będą Państwo zainteresowani wypowiedziami Specjalistów i Pacjentów w mediach. Chętnie weźmiemy udział w przygotowaniu materiałów edukujących polskie społeczeństwo odnośnie zagrożenia i konsekwencji PChN.

W imieniu Komitetu Redakcyjnego projektu Moje Nerki: prof. dr hab. Beata Naumnik oraz Prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Osób Dializowanych Iwona Mazur
_______________________

Kontakt:

prof. dr hab. Beata Naumnik

konsultant wojewódzki d/s nefrologii

———————————————————————

Kierownik I Kliniki Nefrologii i Transplantologii z Ośrodkiem Dializ

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

ul. Żurawia 14, 15-540 Białystok

tel. 85 74 09 458, e-mail: bnaumnik@poczta.onet.pl

____________________

Iwona Mazur tel.: 605- 448- 693

e-mail: osod@osod.info

____________________

Linki do stron internetowych:

https://osod.info – strona Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Osób Dializowanych

https://www.facebook.com/OSOD.INFO – profil OSOD na Facebooku

https://moje-nerki.pl/ – strona internetowa Moje Nerki (w budowie)

https://www.facebook.com/Moje-nerki-100297058569882 – profil Moje Nerki na Facebooku

______________________________________________________________________________________________

Prof. n. med. Michał Nowicki – Kierownik Kliniki Nefrologii, Hipertensjologii i Transplantologii Nerek Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Przewlekłą chorobą nerek nazywane jest każde uszkodzenie nerek, które utrzymuje się dłużej niż 3 miesiące. Takie uszkodzenie jest z definicji trwałe i nieodwracalne.

O uszkodzeniu nerek świadczy obecność nieprawidłowości takich jak w badaniu moczu (białkomocz lub krwiomocz), w badaniach obrazowych nerek (np. blizny w miąższu, torbiele), upośledzenie czynności nerek, na które wskazuje zmniejszenie oszacowanego na podstawie stężenia kreatyniny w surowicy przesączania kłębuszkowego (tzw. eGFR) poniżej 60 mililitrów na minutę.

Najczęstsze przyczyny przewlekłej choroby nerek stanowią u osób dorosłych cukrzycowa choroba nerek (nefropatia cukrzycowa w cukrzycy typu 2), uszkodzenie nerek w wyniku nadciśnienia tętniczego (nefropatia nadciśnieniowa) i miażdżycy oraz pierwotne i wtórne kłębuszkowe choroby nerek. Rzadsze przyczyny obejmują śródmiąższowe choroby nerek (np. odmiedniczkowe zapalenie nerek), kamica i uszkodzenie nerek wywołane innymi przeszkodami w odpływie moczu, dziedziczne choroby nerek takie jak wielotorbielowate zwyrodnienie nerek oraz nowotwory nerek.

Przewlekła choroba nerek jest dziś uznawana za epidemię cywilizacyjną, podobnie jak cukrzyca, otyłość i nadciśnienie tętnicze. Stwierdza się ją u ok. 11-13% dorosłych mieszkańców USA >20 r.ż. Analizy przeprowadzone w Polsce wskazują na podobną częstość występowania przewlekłej choroby nerek (nawet do 16% dorosłych). U większości chorych leczonych z powodu chorób układu krążenia (a zwłaszcza z powodu choroby wieńcowej) wykrywa się cechy przewlekłego uszkodzenia nerek. Upośledzona czynność wydalnicza nerek jest czynnikiem ryzyka sercowo—naczyniowego równoważnym z tzw. klasycznymi czynnikami ryzyka. Niewydolność nerek wpływa też istotnie mnie tylko na rokowanie, ale też na leczenie innych chorób, m.in. na dobór i dawkowanie wielu leków.

Choroby nerek najczęściej są bezobjawowe, lub dają jedynie niecharakterystyczne objawy takie jak np. łatwe męczenie się i ogólne osłabienie. Dlatego pozostają one długo niezauważone a kiedy zostaną wreszcie rozpoznane na skuteczne leczenie jest już za późno. We wcześniejszym okresie choroby nerek mogą pojawić się takie objawy jak obustronne obrzęki stóp i podudzi, pienienie się moczu lub zmiana jego barwy na brunatną, czy nadciśnienie tętnicze. Należy pamiętać, że zwiększone ciśnienie tętnicze zwłaszcza u osoby poniżej 50.-60. roku życia nieobciążonej rodzinnie nadciśnieniem jest najczęściej objawem choroby nerek i to często jedynym i najwcześniejszym.

Podstawą leczenia przewlekłej choroby nerek jest tzw. leczenie nerkoochronne oparte na zmianie stylu życiu obejmującej zmniejszenie masy ciała, ograniczeniu białka w diecie, ograniczeniu spożycia soli kuchennej, zwiększeniu aktywności fizycznej. Bardzo ważne jest też zaprzestanie palenia tytoniu. Farmakoterapia przewlekłej choroby nerek ukierunkowana jest na kontrolę ciśnienia tętniczego a u osób chorujących na cukrzyce dodatkowo na kontrolę glikemii. Leczenie takie obejmuje leki z grupy antagonistów układu renina-angiotensyna aldosteron (inhibitory konwertazy lub sartany). Nowe badania pokazały też, że niektóre doustne leki przeciwcukrzycowe nowej generacji takie jak inhibitory SGLT2 (flozyny) i analogi GLP-1 mogą skutecznie chronić nerki przed uszkodzeniem. Prawdopodobnie korzystne działanie tych leków na nerki nie ogranicza się tylko do chorych na cukrzycę i w przyszłości mamy nadzieję na ich stosowanie też w tzw. nie cukrzycowych chorobach nerek.

Największym obecnie wyzwaniem dla nefrologii, czyli dziedziny zajmującej się chorobami nerek, dializoterapią i opieką nad osobami po przeszczepieniu nerki jest skuteczniejsze i wcześniejsze rozpoznawanie chorób nerek w naszym kraju, co pozwoli na wdrożenie opisanego powyżej leczenia w początkowym okresie choroby i uchroni chorego przed niewydolnością nerek i dializoterapią. Przewlekła choroba nerek jest wciąż rzadko rozpoznawana i nawet lekarze nie są świadomi wszystkich zagrożeń dla zdrowia chorego jakie ona powoduje. Pomimo, że prawdopodobnie choroba ta dotyczy nawet 4 mln dorosłych osób w Polsce rozpoznanie to zostało postawione wg danych NFZ tylko u 210 tys. osób w naszym kraju.

Napisz komentarz