Dializy Gościnne. Aktualizacja

Może być zdjęciem przedstawiającym tekst „DIALIZY GOŚCIN.NE „z dniem 1 czerwca 2021 powraca możliwość wykonywania dializ gościnnych, w tym dla osób spoza Polski" "Możliwość "Moż wykonywania dializ gościnnych warunkowane aktualną sytuacją epidemiczną w ośrodkach dializ" ich ewentualne odwoływanie)”

źródło: KOMUNIKAT Nr 14KONSULTANTA KRAJOWEGO W SPRAWIE OCHRONY PERSONELU I PACJENTÓW STACJI DIALIZ PRZED ZAKAŻENIEM WIRUSEM SARS-Cov-2 ORAZ LECZENIA COVID-19 OSÓB DIALIZOWANYCH (str. 4)

 

Napisz komentarz