BRAK POSIŁKU NA STACJI DIALIZ

W związku z licznymi pytaniami dotyczącymi braku posiłków w stacjach dializ pragniemy Państwa poinformować, że posiłki w stacjach dializ były finansowane przez NFZ do 2011 roku. Po tym czasie Fundusz wykreślił je ze świadczenia, pomimo tego wiele stacji dializ nadal oferowało posiłki dla swoich pacjentów.

Od 1 stycznia 2017 weszła nowa stawka refundacyjna. W relacji do lat ubiegłych jest ona o prawie 5% niższa. W związku z powyższym z nowym rokiem wiele stacji dializ zaprzestało oferowania posiłków.

Mamy nadzieję, że jest to tylko chwilowa zmiana, jednak możemy sądzić, że do końca bieżącego roku, czyli okresu obowiązywania kontraktów, nic się nie zmieni.

plate1

Napisz komentarz