Będą promować transplantacje – Uczniowie z Małopolski włączają się do akcji „Drugie życie”

Organizację własnych kampanii promujących transplantacje i oświadczenia woli proponują uczniom szkół ponadgimnazjalnych z województwa małopolskiego organizatorzy akcji edukacyjnej „Drugie życie”. To jedno z działań zainicjowanych przez Fresenius Medical Care Polska, które ma poprawić sytuację polskiej transplantologii. 26 stycznia, w Dzień Transplantacji, oficjalnie zainaugurowano kampanię w regionie. W akcji, która potrwa do końca roku szkolnego weźmie udział 30 placówek.

Kampania ma pomóc młodym ludziom zrozumieć znaczenie transplantacji. Uczniowie otrzymają niezbędne materiały promocyjne i edukacyjne, przy pomocy których będą prowadzili własne, szkolne działania przybliżające zagadnienia przeszczepiania narządów i oświadczenia woli. „Wokół transplantacji narosło wiele mitów i stereotypów, które należy obalić rzetelną wiedzą. To najnowocześniejsza metoda leczenia, uznana na całym świecie, która ratuje życie i przywraca zdrowie ciężko chorym ludziom” – mówi dr Teresa Rydzyńska, prezes Fresenius Medical Care Polska, organizatora kampanii. Jednym z najważniejszych elementów akcji „Drugie życie” będzie popularyzacja oświadczeń woli, które są potwierdzeniem zgody na wykorzystanie organów w wypadku nagłej śmierci i co bardziej istotne – pretekstem do podjęcia dyskusji na temat dawstwa narządów w gronie najbliższych. Oświadczenie to kartka wielkości dowodu osobistego, której podpisanie dokumentuje wolę ratowania życia ciężko chorych oraz potwierdza, że temat ten został omówiony w gronie rodziny i bliskich. Jednak o tym, jak będą wyglądały szkolne kampanie zadecydują sami uczniowie. Młodzi ludzie mogą m.in. organizować spotkania z lekarzem i osobą po przeszczepie, kolportować oświadczenia woli, tworzyć plakaty i ulotki oraz prowadzić własne, niekonwencjonalne działania promocyjne. „W zeszłorocznej edycji kampanii młodzież podejmowała wiele zaskakujących i zakrojonych na szeroką skalę działań. Liczymy na to, że i tym razem uczniowie wykażą się kreatywnością i zaangażowaniem, a ich kampanie sprawią, że wielu ludzi dużo świadomiej będzie podchodziło do tego tematu.” – mówi Monika Kowalik , koordynator kampanii.

Celem kampanii „Drugie życie” jest zwiększenie liczby przeszczepów w Polsce. Według statystyk Poltransplantu w grudniu 2010 w kraju na przeszczep narządu czekało 1935 osób. W tym miesiącu (grudzień 2010) przeszczepiono 95 narządów od osób zmarłych. „Mała ilość organów do przeszczepu, w zestawieniu z rosnącym zapotrzebowaniem stanowi jedną z głównych przyczyn ograniczających liczbę zabiegów, które dla wielu chorych są jedynym ratunkiem” – podkreśla konsultant wojewódzki w dziedzinie transplantologii dr Piotr Przybyłowski.

W Polsce obowiązuje zasada zgody domniemanej, zgodnie z którą każdy, kto nie zgłosił sprzeciwu do Centralnego Rejestru Sprzeciwów jest potencjalnym dawcą narządów. W praktyce rodzina często nie jest jednak świadoma decyzji zmarłego i nie wie jak ma postąpić w sytuacji, kiedy lekarze pytają o zgodę na oddanie narządów bliskiego. „Najważniejsze, aby każdy z nas zapoznał się z tematem transplantacji, wtedy kiedy nie znajduje się pod presją czasu i w obliczu trudnych emocji. Wówczas, kiedy mamy możliwość zagłębienia się w temat, poznania wielu perspektyw, wszelkich za i przeciw, nie będących mitami czy stereotypami. Tylko posiadając rzetelną wiedzę możemy świadomie rozważyć, czy zgadzamy się na to, aby po śmierci, jeśli będzie to możliwe – nasze narządy ratowały życie innych ludzi. O swojej decyzji – niezależnie jaka ona będzie – należy poinformować rodzinę. Przedstawienie bliskim swojej woli pozwala zdjąć z rodziny ciężar odpowiedzialności za decyzję, którą muszą podjąć w bolesnej chwili. Dzięki temu na pytanie o zgodę na oddanie narządów do przeszczepu mogą odpowiedzieć koordynatorowi lub lekarzowi w sposób zgodny z wolą i pragnieniem bliskiego, który odszedł.” – tłumaczy dr Iwona Mazur Prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Osób Dializowanych. Wiedza o decyzji zmarłego w sprawie przeznaczenia jego narządów do przeszczepu pomaga również lekarzom. Pozwala na zaoszczędzenie czasu w sytuacjach, w których liczą się minuty.

W Polsce najczęściej przeszczepianymi narządami są nerka, wątroba i serce. Przeszczep oznacza dla biorcy nowe życie. Spotkanie z osobą, która żyje dzięki zabiegowi w pełni uświadamia znaczenie transplantacji. Dzięki tej metodzie leczenia wiele osób żyje dłużej i zdecydowanie lepiej. „Dla przykładu przeszczep nerki pozwala osobom dotychczas uzależnionym od regularnych wizyt na stacji dializ wrócić do życia, w którym aparatura medyczna nie stanowi bariery w podjęciu pracy, nauki, podróżowaniu czy założeniu własnej rodziny” – tłumaczy dr Wojciech Marcinkowski zastępca Dyrektora Medycznego Fresenius Medical Care Polska.

W województwie małopolskim akcja „Drugie życie” organizowana jest już drugi raz. W poprzedniej edycji, wzięło udział aż 38 szkół z regionu. Organizatorzy projektu, w każdym regionie, przyznają najciekawszym kampaniom wyróżnienia w postaci czeków charytatywnych. W ubiegłej edycji w Małopolsce wyróżnionych zostało aż 8 placówek, których uczniowie otrzymali czeki do wykorzystania na dowolny cel dobroczynny.

Organizatorem i inicjatorem akcji „Drugie życie” jest Fresenius Medical Care Polska. Na terenie małopolski realizację kampanii koordynuje partner – Ogólnopolskie Stowarzyszenie Osób Dializowanych. Małopolską edycję kampanii objął patronatem Wojewoda Małopolski Stanisław Kracik. W skali ogólnopolskiej kampanię wspierają Polska Unia Medycyny Transplantacyjnej, Polska Federacja Pacjentów Dialtransplant.

Do udziału w kampanii zapraszamy 30 szkół ponadgimnazjalnych z województwa małopolskiego. Wszelkie informacje o akcji, w tym szczegółowy harmonogram i sposób przyjmowania zgłoszeń uczestnictwa od szkół, znajdują się na stronie internetowej www.drugiezycie.org.pl.

Pierwszy etap akcji „Drugie życie” odbył się wiosną 2009 roku w Poznaniu. Zainteresowanie projektem zaowocowało kontynuacją akcji w roku szkolnym 2009/2010 w Wielkopolsce, Małopolsce oraz na Warmii i Mazurach (pilotaż w Ostródzie). Dzięki kampanii młodzi ludzie z 88 szkół ponadgimnazjalnych, ich rodziny, znajomi i środowiska lokalne dowiedzieli się, jakie jest znaczenie przeszczepiania narządów i czym jest oświadczenie woli, których do tej pory, w ramach akcji „Drugie życie”, młodzież rozdała ponad 100 tys. szt. W trwającym roku szkolnym do udziału w kampanii zapraszamy uczniów 90 szkół ponadgimnazjalnych z województwa wielkopolskiego, małopolskiego, warmińsko-mazurskiego. Wszelkie informacje o kampanii i jej organizatorach znajdują się na stronie internetowej: www.drugiezycie.org.pl.

Akcję organizuje Fresenius Medical Care Polska. Działania w skali ogólnopolskiej wspierają Polska Unia Medycyny Transplantacyjnej, Ogólnopolskie Stowarzyszenie Osób Dializowanych oraz Polska Federacja Pacjentów Dialtransplant.


Fresenius – światowy lider w dializoterapii

Fresenius Medical Care jest międzynarodowym liderem w zakresie nefrologii i dializoterapii. Wyposaża szpitale i stacje dializ na całym świecie w najwyższej jakości aparaturę medyczną i produkty do prowadzenia dializ. W Polsce świadczy usługi na rzecz pacjentów z niewydolnością nerek pod marką Fresenius NephroCare Polska. To największy, niepubliczny operator stacji dializ w kraju. Pod opieką 46 stacji dializ należących do firmy jest ponad 3000 pacjentów. Działalność Fresenius to również poradnie nefrologiczne – na terenie całego kraju jest ich 33. Dodatkowo firma prowadzi w kraju 5 oddziałów nefrologicznych.

Dzięki ciągłemu pogłębianiu wiedzy oraz stosowaniu innowacyjnych metod leczniczych i produktów do dializ, FMC udaje się utrzymywać najwyższe standardy opieki nad pacjentami z niewydolnością nerek. Obecna pozycja firmy Fresenius Medical Care na rynku oparta jest na ponad 40 latach doświadczeń i inwestycji w sprzęt oraz badania. FMC nieustannie dąży do udoskonalania stosowanych urządzeń i produktów oraz wprowadzania nowych sposobów terapii. Głównymi celami działań podejmowanych w placówkach Fresenius Medical Care jest wydłużenie średniej długości życia oraz poprawa jakości życia chorych.

OSOD – ogólnopolska organizacja zaangażowanych społecznie pacjentów

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Osób Dializowanych jest organizacją pozarządową skupiającą pacjentów dializowanych oraz będących po przeszczepieniu, a także ich bliskich oraz przyjaciół. Stowarzyszenie inicjuje i wspiera wszelkie przedsięwzięcia, realizowane dla dobra członków Stowarzyszenia oraz całego środowiska osób dotkniętych lub zagrożonych chorobami nerek. Działa na rzecz profilaktyki chorób nerek, pomocy pacjentom oraz na rzecz promocji transplantacji jako najlepszej metody leczenia.

kontakt:
Monika Kowalik
koordynator kampanii
e-mail:mkowalik@osod.info
tel. kom. 691 486 848

Napisz komentarz