Badania profilaktyczne w Nowym Sączu i Tarnowie

Departament Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego uprzejmie informuje, iż dwa małopolskie szpitale tj. Szpital Specjalistyczny im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu oraz Szpital Wojewódzki im. św. Łukasza w Tarnowie wyraziły chęć włączenia się we współorganizację Małopolskiego Dnia Nerek poprzez przeprowadzenie w swoich jednostkach bezpłatnych badań diagnostycznych polegających na oznaczeniu poziomu kreatyniny w surowicy krwi wśród pacjentów zgłaszających się do szpitalnego laboratorium.

Badania zostaną przeprowadzone w następujących terminach:

  • 8 – 15 marca 2012r., godz.12.00-14.00 w Szpitalu Wojewódzki im. św. Łukasza w Tarnowie przy ul. Lwowskiej 178 a
  • 8-22 marca  2012 r., godzina 11.00-13.00 w Szpitalu Specjalistyczny
    im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu, przy ul. Młyńskiej 5 (budynek główny Szpitala –Dział Diagnostyki Laboratoryjnej)

Wszystkie osoby zgłaszając się w tych dniach do Szpitala, podając hasło:  „Małopolski Dzień Nerek” będą miały wykonane bezpłatne badanie diagnostyczne polegające na oznaczeniu poziomu kreatyniny w surowicy krwi, co pozwala na wczesne rozpoznanie w kierunku chorób nerek.

Napisz komentarz