AKCJA DRUGIE ŻYCIE 2012/2013

W imieniu organizatorów akcji edukacyjno-informacyjnej „Drugie życie”, Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Osób Dializowanych i Fresenius Medical Care Polska, zapraszam Państwa szkołę do udziału w kampanii społecznej promującej transplantacje i oświadczenia woli. Projekt, objęty honorowym patronatem Marka Sowy – Marszałka Województwa Małopolskiego oraz Małopolskiego Kuratora Oświaty – Aleksandra Palczewskiego , skierowany jest do uczniów szkół ponadgimnazjalnych z województwa. Kampania w regionie organizowana jest po raz czwarty.

Wokół transplantacji organów narosła w Polsce ogromna liczba mitów, przekłamań i stereotypów, które powodują, że z tej nowoczesnej metody leczenia korzysta dziś mniej osób, niż powinno. Z niewiedzą i negatywnym nastawieniem do przeszczepów można walczyć mi. in. poprzez informowanie i edukację – ten cel przyświeca organizatorom kampanii „Drugie życie”.

W ramach akcji „Drugie życie” zachęcamy młodzież do organizacji na terenie szkoły kampanii informacyjnych, mających promować przeszczepianie narządów i popularyzować oświadczenia woli.

Zgodnie z ideą przedsięwzięcia, koordynatorami wszystkich działań są sami uczniowie. Młodzież prowadzi na terenie szkoły własne kampanie – ich kształt zależy wyłącznie od pomysłu i zaangażowania uczestników. Uczniowie mogą m.in. kolportować materiały informacyjne i oświadczenia woli, organizować spotkania ze specjalistami i przygotowywać własne, niekonwencjonalne działania promocyjne.

Szkoły biorące udział w kampanii otrzymują materiały informacyjne (film, prezentację multimedialną, materiały edukacyjne), promocyjne (plakaty, koszulki, naklejki, wpinane znaczki) oraz druki oświadczenia woli. Specjalnie dla młodzieży koordynującej szkolne kampanie organizowane jest także szkolenie z zakresu transplantacji. Organizatorzy służą wsparciem merytorycznym oraz pomocą w przygotowaniu spotkań ze specjalistami.

Do udziału w kampanii zapraszamy 30 szkół ponadgimnazjalnych z województwa małopolskiego (decyduje kolejność zgłoszeń). Państwa zgłoszenia będziemy przyjmować od 8 października do 19 października, e-mailem na adres: mkorzec@osod.info (w tytule prosimy wpisać: „Kampania ‚Drugie życie’ w Małopolsce”), lub pocztą tradycyjną na adres: Michał Dębski-Korzec, Ogólnopolskie Stowarzyszenie Osób Dializowanych, ul. Wilczy Stok 12, 30-237 Kraków. W treści zgłoszenia należy podać nazwę szkoły, miejscowość, dane osoby kontaktowej (imię, nazwisko, telefon, e-mail do wyznaczonego przez szkołę koordynatora akcji). Do wiadomości należy dołączyć wypełniony formularz uczestnictwa (oryginał lub skan) – jego przesłanie jest warunkiem zakwalifikowania szkoły do udziału w akcji. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 691 58 68 48 oraz 12 625 46 13.

Zgłoszenie do akcji jest jednoznaczne z udziałem liderów szkół (nauczyciel i dwoje uczniów) w szkoleniu przygotowawczym, które odbędzie się w dniu 26 października w godz. 11.00-14.00, w X LO w Krakowie, mieszczącym się przy ul. Wróblewskiego 10.

Po zgłoszeniu apelujemy o dokumentowanie wszystkich działań związanych z akcją. Na Państwa relacje ze szkolnych kampanii będziemy czekać do 21 marca 2013 roku. Następnie przedstawiciele organizatorów wybiorą i nagrodzą zespoły, których działania charakteryzowały się najwyższym poziomem i skutecznością. Trzy zwycięskie szkoły otrzymają tzw. „czeki charytatywne”, które będą mogły przeznaczyć na wsparcie wybranej przez siebie inicjatywy charytatywnej. Oficjalne zakończenie kampanii wraz w wręczeniem nagród odbędzie się w Krakowie w kwietniu 2013r.

Wiedza i świadomość społeczna związane z sytuacją polskiej transplantologii wciąż pozostawiają wiele do życzenia. Razem z Państwem możemy to zmienić. Wspólnymi siłami zaszczepimy w sercach i umysłach młodych ludzi ideę transplantacji jako bezcenną pomoc drugiemu człowiekowi.

W Polsce na przeszczep czeka średnio 2 tys. osób. Brak narządów jest jedną z najważniejszych przyczyn ograniczających liczbę zabiegów, które ratują życie i przywracają zdrowie ciężko chorym ludziom. Ból po stracie bliskiej osoby może być na tyle silny, by powodować sprzeciw rodziny na pobranie od zmarłego komórek i narządów do przeszczepu. W takiej sytuacji oświadczenie woli pozwala rodzinie poznać i uszanować wolę zmarłego. Wypełnienie i podpisanie oświadczenia jest wyrażeniem swojego stanowiska – woli przekazania narządów po śmierci dla ratowania ludzkiego życia.

Pierwszy etap akcji „Drugie życie” odbył się wiosną 2009 roku w Poznaniu. Do czerwca 2012 roku w działania realizowane na terenie czterech województw: wielkopolskiego, małopolskiego, lubuskiego i warmińsko-mazurskiego zaangażowało się ponad 100 tys. uczniów z blisko 300 szkół ponadgimnazjalnych.

Młodzi ludzie realizując własne pomysły na promocję transplantacji rozdali 300 tys. oświadczeń woli. W roku szkolnym 2012/2013 kampania realizowana jest w województwach wielkopolskim, małopolskim, łódzkim i kujawsko-pomorskim.

Wszelki informacje o kampanii i jej organizatorach znajdują się na stronie internetowej: www.drugiezycie.org.pl. Kampanię w województwie małopolskim organizuje Ogólnopolskie Stowarzyszenie Osób Dializowanych oraz Fresenius Medical Care Polska. W Małopolsce akcja przebiega pod honorowym patronatem Marka Sowy – Marszałka Województwa Małopolskiego oraz Małopolskiego Kuratora Oświaty – Aleksandra Palczewskiego.
W skali ogólnopolskiej działania kampanii wspierają Polska Unia Medycyny Transplantacyjnej, Ogólnopolskie Stowarzyszenie Osób Dializowanych oraz Polska Federacja Pacjentów Dialtransplant.

Wierzymy, że udział w akcji „Drugie życie” stanie się dla Państwa misją i źródłem prawdziwej satysfakcji. Licząc na współpracę, czekamy na kontakt.

Więcej informacji:
Michał Dębski-Korzec
tel. 691 58 68 48
e-mail: mkorzec@osod.info

Napisz komentarz