ZAWIADOMIENIE 

o terminie i proponowanym porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Osób Dializowanych

Działając na podstawie § 18 oraz § 20 p. 1. Statutu, Zarząd zwołuje Walne Zebranie Członów Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Osób Dializowanych na dzień 16 grudnia 2017 r. na godzinę 15.00. W przypadku braku quorum Walne Zebranie odbędzie się drugim terminie, tego samego dnia o godzinie 16.00.

Zebranie odbędzie się w
Pensjonacie na Wzgórzach
Os. Na Wzgórzach 44, Kraków

 

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego,
  2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał,
  3. Przyjęcie porządku obrad,
  4. Dokonanie zmiany w statucie dotyczącej obowiązkowej składki członkowskiej
  5. Sprawy różne,
  6. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Uprzejmie prosimy o potwierdzenie przybycia
pod numerem 12 625 46 13
lub e-mail: osod@osod.info

Napisz komentarz