Logo XII_small

 

W dniach 8-10 września w Krakowie odbywać się będą XII Krakowskie Dni Dializoterapii. Nie zabraknie również głosu organizacji reprezentujących pacjentów. Oprócz Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Osób Dializowanych obecni będą również przedstawiciele Polskiego Stowarzyszenia Sportu po Transplantacji, Fundacji AD-RENalina, Stowarzyszenia Integracja, Zgierskiego Stowarzyszenia Dializowanych oraz Ogólnopolskiego Stowarzyszenia „Nerka”. Serdecznie zapraszamy do udziału w sesji pacjentów, która odbędzie się w sobotę 10 września o godzinie 9:00 w sali wykładowej nr 5. W tym roku poruszone zostaną tematy:

Aktywizacji ruchowej i społecznej pacjentów leczonych nerkozastępczo (Małgorzata Rakowska, Tomasz Klos). Pacjenci opowiedzą o swoich doświadczeniach związanych między innymi z gimnastyką izometryczną

Świadczenia z tytułu PChN: kiedy, komu, ile? (Ewa Szymczak). Omówione zostaną tematy miedzy innymi dotyczące: ulg i uprawnień, systemu dofinansowań oraz świadczeń dla opiekunów

Aktywność pacjentów oraz współpraca międzynarodowa w ramach OSOD (Iwona Mazur, Michał Dębski-Korzec). Przedstawione zostaną ostatnio podjęte działania przez Stowarzyszenia takie jak organizacja obozu międzynarodowego dla dzieci po przeszczepieniu nerki oraz starania o powołanie przy Ministrze Zdrowia grupy roboczej ds. profilaktyki PChN

Sport dzieci i dorosłych (Jacek Rubik, Krystyna Murdzek)

„Dializa i Ty” – piszemy, czytamy (Michał Śmigielski, Jacek Pietrzyk)

 

Serdecznie zapraszamy wszystkich uczestników konferencji

Napisz komentarz