„Nefrotest” w Ostródzie

Nieprawidłowe wyniki u 10% badanych

Powstaje naukowe opracowanie podsumowujące przeprowadzoną w sierpniu w Ostródzie kampanię „Nefrotest”. Z bezpłatnych badań krwi w kierunku chorób nerek, organizowanych przez Nefron Sekcję Nefrologiczną Izby Gospodarczej Medycyna Polska, skorzystało już łącznie ponad 3 tys. osób. W Ostródzie poprawnie wykonano 446 badań – większość wyników jest prawidłowa, jednak u ponad 10% poziom kreatyniny i wskaźnik e-GFR przewyższają normy. „Nefrotest” przeprowadzony został na stacji dializ Fresenius Nephrocare – jedynym ośrodku mogącym dializować chorych w powiecie ostródzkim. Stacja od trzech lat nie ma jednak kontraktu z NFZ, co oznacza, że cierpiący na niewydolność nerek z regionu muszą regularnie dojeżdżać do ośrodków oddalonych od Ostródy o kilkadziesiąt kilometrów. W tej sprawie Starosta Ostródzki wystosował list otwarty do NFZ, pod którym tylko w dniu badań podpisało się ponad 300 osób, a poseł Piotr Cieśliński zapowiedział złożenie interpelacji.

Co dziesiąty przebadany ma problem z nerkami

Zamiast planowanych 400 osób, pielęgniarki przez 7 godzin przekazały do pełnej analizy próbki krwi od 446 chętnych. „Wyniki 46 osób przewyższają normy. Chorzy z nieprawidłowymi wartościami powinni pokazać wynik badania swojemu lekarzowi rodzinnemu, który w razie potrzeby skieruje pacjentów do dalszej diagnostyki lub konsultacji nefrologicznej” – mówi dr Krzysztof Bednarski, nefrolog, dyżurujący podczas akcji „Nefrotest” w Ostródzie. W Polsce, według różnych opracowań, 4 do 4,5 miliona osób ma jakąś postać przewlekłej choroby nerek (PChN). Schorzenie rozwija się skrycie długo nie dając objawów, dlatego większość osób nie jest świadoma choroby. „Dane z ostródzkiego „Nefrotestu” wskazują, że 10-procentowy, szacunkowo przyjmowany w Polsce, wskaźnik osób z nieprawidłowym wynikiem wydolności nerek w populacji jest realny” – dodaje dr Krzystof Bednarski. Na prowadzone w powiecie ostródzkim badania tłumnie przyszli mieszkańcy, turyści, samorządowcy, dziennikarze, a nawet politycy. „Ostróda to już czwarte miasto, w którym prowadziliśmy kampanię „Nefrotest”. Akcja po raz kolejny spotkała się z dużym zainteresowaniem mieszkańców, co świadczy o potrzebie prowadzenia tego typu działań. Łącznie przebadaliśmy już ponad 3 tys. osób” – mówi dr Dariusz Aksamit, prezes Nefron Sekcji Nefrologicznej Izby Gospodarczej Medycyna Polska, organizującego „Nefrotest”. Celem akcji jest upowszechnianie wiedzy o roli nerek w organizmie i przekonanie społeczeństwa do regularnych badań profilaktycznych pod kątem nefrologicznym.

Stacja dializ bez kontraktu z NFZ – sprzeciw mieszkańców, władz oraz interpelacja poselska

„Nefrotest” w Ostródzie został przeprowadzony na stacji dializ Fresenius Nephrocare. To ośrodek, który powstał dla pacjentów wymagających dializ, jedyny tego typu w powiecie. Chorzy z powiatu ostródzkiego nie mogą jednak korzystać z dializoterapii w swojej miejscowości, bo stacja nie ma kontraktu z NFZ. „Zmuszanie ciężko chorych do regularnego pokonywania odległości kilkudziesięciu kilometrów w drodze na dializę ratującą życie to działanie wysoce niemoralne” – uważa Włodzimierz Brodiuk, Starosta Ostródzki. W liście otwartym wystosowanym do NFZ Starosta pyta dlaczego, mimo faktycznych potrzeb mieszkańców i pełnej gotowości do pracy stacja dializ w Ostródzie wciąż nie otrzymała kontraktu, który pozwoliłby na leczenie chorych. List, tylko w dniu badań, podpisało ponad 300 osób. Wcześniejsze pismo w sprawie uruchomienia stacji, wystosowane przez Radę Powiatu w 2009 roku, pozostało bez odpowiedzi NFZ. „Przez ostatnie 2 lata Fundusz nawet nie ogłosił konkursu na świadczenie usług dializacyjnych w powiecie. To przypadek bez precedensu, nie słyszałem o czymś podobnym w całej Polsce” – mówi Włodzimierz Brodiuk. Sytuacja nie jest zrozumiała nie tylko dla władz i mieszkańców miasta. „Nie powinno być tak, że ośrodek, który spełnia wszystkie wymagania i jest bardzo potrzebny pacjentom nie ma kontraktu z NFZ” – mówi Piotr Cieśliński, poseł na Sejm i zapowiada złożenie interpelacji w tej sprawie.

Brak kontraktu dla stacji dializ to nie kwestia pieniędzy. Pacjenci objęci leczeniem nerkozastępczym są już w programie leczenia dializami – chodzi tu jedynie o przesunięcie środków na ich leczenie do stacji dializ w miejscu ich zamieszkania.

Choroby nerek – cicha pandemia naszych czasów

Specjaliści przypominają by regularnie, raz do roku, wykonywać profilaktyczne badania krwi i moczu pod kątem chorób nerek. Zainteresowani mogą poprosić lekarza rodzinnego o skierowanie na oznaczenie stężenia e-GFR we krwi. To wskaźnik przesączania kłębuszkowego, który pokazuje, jak skutecznie pracują nerki. Chorobę wykrytą we wczesnym stadium można wyleczyć lub znaczenie spowolnić jej rozwój. Badanie można także wykonać odpłatnie w każdym laboratorium – koszt nie powinien przekroczyć kilkunastu złotych.

Projekt „Nefrotest” wspiera Anna Komorowska, Małżonka Prezydenta RP, a w powiecie ostródzkim akcję objęli patronatem: prof. Tomasz Stompór, Konsultant Wojewódzki w Dziedzinie Nefrologii oraz Włodzimierz Brodiuk, Starosta Powiatu Ostródzkiego. Kampanię organizuje Nefron Sekcja Nefrologiczna Izby Gospodarczej Medycyna Polska, zrzeszający większość publicznych i niepublicznych stacji dializ.

* Nefron Sekcja Nefrologiczna Izby Gospodarczej Medycyna Polska powstała w czerwcu 2008 roku. Dziś zrzesza operatorów niemal 160 publicznych i niepublicznych stacji dializ w Polsce. Przy Sekcji powołano Komitet Naukowy, złożony z wybitnych przedstawicieli środowiska nefrologicznego w kraju.

Napisz komentarz