„Drugie życie” akcja informacyjna w szkołach poznańskich

W okresie 26 stycznia – 27 maja 2009 roku realizowana była akcja „Drugie życie”, mająca na celu propagowanie wśród młodzieży poznańskich szkół średnich oświadczeń woli i transplantologii. Organizatorem akcji jest Fresenius Medical Care Polska, a współorganizatorem obok Polskiej Unii Medycyny Transplantacyjnej oraz Polskiej Federacji Pacjentów Dialtransplant także Ogólnopolskie Stowarzyszenie Osób Dializowanych.

Dla realizacji celów akcji stworzona została witryna internetowa www.drugiezycie.org.pl wraz z forum dyskusyjnym i materiałami edukacyjnymi. Do 30 kwietnia br. Do udziału w akcji zgłosiło się 12 szkół poznańskich, a relacje z przebiegu spotkań w szkołach nadało 8 programów radiowych i telewizyjnych oraz 3 portale internetowe.

Jedna ze szkół wybrała się do Instytutu Pediatrii. Został tam nakręcony film, w którym uczennica po drugim przeszczepie opowiedziała jak wygląda życie dializowanego pacjenta. W innej szkole, ukoronowaniem akcji było spotkanie z rodzicami uczniów, które miało zachęcić do rozmów gronie rodzinnym. Wielu z rodziców zgłosiło się potem po oświadczenia woli dla siebie i swoich najbliższych.

Na spotkanie podsumowujące przybyli przedstawiciele poznańskich urzędów i instytucji publicznych, a przedstawiciele firmy Fresenius nadali wyróżnienia szkołom biorącym udział w kampanii. Trzy szkoły, których kampanie zostały uznane za najbardziej pomysłowe otrzymały nagrody specjalne.

Uważamy, że podobne akcje są niezmiernie potrzebne, gdyż uzmysławiają młodym ludziom wagę problemu transplantologii i szansę jaką daje przeszczepienie narządów – szansę na „Drugie życie”.

Napisz komentarz