KOLEJKA PO ŻYCIE

Każdy biorca, nawet ten przygotowywany do przeszczepienia rodzinnego, po zakwalifikowaniu do takiego leczenia, umieszczany jest

KOLEJKA PO ŻYCIE