Sprzedam pilnie nerkę. Mam nóż na gardle, pilnie potrzebuję pieniędzy” – pisze Malwina z Rzeszowa. „Dziecko w drodze, a pracy nie ma” – tłumaczy swoją ofertę Adam z Gdańska. „Jestem zdesperowanym 28-latkiem. Wierzę, że uratuję komuś życie, gdyż moje nie ma sensu” – to dawca z Gliwic. Internet pełen jest propozycji handlu organami.

Transplantolodzy przestrzegają, że nielegalne przeszczepy są niebezpieczne. Policja zapewnia, że w Polsce nie ma handlu organami, a za granicą zamiast pieniędzy można znaleźć śmierć. Czytaj pozostałą część wpisu »

Udane przeszczepienie nerki jest najlepszą i najtańszą formą leczenia nerkozastępczego dla chorego ze schyłkową czyli nieodwracalną niewydolnością nerek. Niestety, nie każda osoba wymagająca leczenia nerkozastępczego może otrzymać „prawdziwą nerkę”. Jednym z powodów jest zbyt duże ryzyko tego zabiegu, które dyskwalifikuje kandydata na „biorcę”. Wówczas pozostają inne metody: ”sztuczne nerki” czyli hemodializy czy dializy otrzewnowe. Drugim powodem, o wiele częstszym, jest dysproporcja między podażą (liczbą chętnych na przeszczepienie nerki) a popytem (liczbą przeszczepianych nerek). Mimo starań wielu osób ta dysproporcja nie tylko się nie zmniejsza ale w ostatnich czasach w naszym kraju nawet zwiększa. O wiele szybciej rośnie liczba osób oczekujących na przeszczepienie nerki zgłoszonych do Krajowej Listy Osób oczekujących na przeszczepienie niż liczba przeszczepionych narządów.

Czytaj pozostałą część wpisu »

Najlepszą metodą leczenia nerkozastępczego pacjentów z nieodwracalną, schyłkową niewydolnością nerek (V stadium przewlekłej choroby nerek) jest przeszczepienie nerki. Z punktu widzenia biorcy najkorzystniej dla jego dalszych losów jest, gdy narząd pochodzi od dawcy żywego. Czytaj pozostałą część wpisu »

Każdy chory przewlekle dializowany lub oczekujący na rozpoczęcie dializoterapii (GFR <15 lub 20ml/min w cukrzycy) przy braku przeciwwskazań medycznych do przeszczepienia może być zgłoszony do KLO (Krajowa Lista Oczekujących) przez lekarza kierującego zespołem ROK (Regionalny Ośrodek Kwalifikacyjny).Zgłoszenie do weryfikacji do ROK wysyła drogą elektroniczną, po wpisaniu niezbędnych informacji i wyników badań lekarz stacji dializ prowadzący chorego. Chory może starać się o przeszczepienie jeszcze przed rozpoczęciem dializ, będąc pod opieką poradni nefrologicznej. Jest to tzw. przeszczepienie wyprzedzające. Wtedy zgłoszenie wysyła lekarz prowadzący chorego w poradni. Czytaj pozostałą część wpisu »

19.04.2010 roku uczestniczyliśmy w konferencji naukowej Przeszczep Nadziei – Transplantacja w Edukacji organizowanej przez Starostę Brzozowskiego Pana Zygmunta Błaża oraz Dyrektora Poradni Pscyhologiczno-Pedagogicznej w Brzozowie Panią Anitę Kafel. Celem konferencji było zmobilizowanie zaproszonych dyrektorów szkół, nauczycieli i pedagogów, a za ich pośrednictwem również i uczniów szkół Powiatu Brzozowskiego do popularyzowania wiedzy na temat dawstwa oraz transplantacji tkanek i narządów. Czytaj pozostałą część wpisu »

Koordynator transplantacyjny to osoba niezbędna w procesie pozyskiwania i przeszczepiania narządów.

Przeważnie funkcję koordynatora transplantacyjnego pełni osoba z wykształceniem medycznym (lekarz, pielęgniarka), która organizuje, nadzoruje, koordynuje i dokumentuje całość złożonej, wielodyscyplinarnej i rozciągniętej w czasie pracy zespołów transplantacyjnych w zakresie identyfikacji i kwalifikacji dawcy narządów, opieki nad dawcą, pobrania wielonarządowego, alokacji, dystrybucji i przeszczepienia narządów oraz wczesnej i późnej opieki nad biorcą przeszczepu. Z reguły część tych zadań koordynator wykonuje osobiście. Ponadto koordynator odpowiada za kształtowanie wizerunku transplantologii klinicznej w społeczeństwie w ogóle i w społeczności medycznej; naucza, prowadzi kampanie promocyjne oraz niezbędną sprawozdawczość i statystykę w tym zakresie. Czytaj pozostałą część wpisu »