W dniach 18-20 maja w Galerii Krakowskiej odbył się 6. Festiwal Zdrowia organizowany przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Studentów Medycyny IFMSA Poland z okazji Światowego Dnia Nadciśnienia Tętniczego. Partnerem Festiwalu było Ogólnopolskie Stowarzyszenie Osób Dializowanych.

Od piątku do niedzieli można było wykonać bezpłatne badania poziomu cholesterolu oraz glukozy, pomiar ciśnienia jak również pomiar tkanki tłuszczowej. Swoimi poradami służyli  lekarz kardiolog, nefrolog oraz dietetyk. Przy stoisku OSOD można było uzyskać dodatkowe informacje na temat profilaktyki oraz leczenia chorób nerek, a przede wszystkim na temat palącej potrzeby wczesnej diagnostyki choroby, dzięki wykonywaniu regularnych badań pozwalających na ocenę funkcji nerek. Takie badania zostały zorganizowane przez OSOD oraz Laboratoria Medyczne Diagnostyka i można je było wykonać w tygodniu poprzedzającym festiwal. Czytaj pozostałą część wpisu »


W dniu 8 marca w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego, przy ul. Racławickiej 56, odbyła się konferencja z okazji Światowego Dnia Nerki. Hasłem spotkania było „Ofiaruj-NERKI DLA ŻYCIA-Otrzymaj”.

Tematami przewodnimi konferencji były: potrzeba promowania profilaktyki zdrowotnej
(w tym regularnych badań profilaktycznych pod kątem chorób nerek) oraz przeszczepienia od dawców żywych (w szczególności przeszczepień rodzinnych).

Wśród gości znaleźli się przedstawiciele władz samorządowych, środowiska medycznego, przedstawiciele kościoła, organizacji pozarządowych, uczniowie szkół ponadgimnazjalnych oraz studenci kierunków medycznych. Czytaj pozostałą część wpisu »

Od początku swojej działalności OSOD oprócz pomocy na rzecz osób dializowanych upowszechnia wiedzę o zagrożeniu oraz profilaktyce chorób nerek. W tym roku dzięki pomocy pacjentów, personelu medycznego oraz władz lokalnych przeprowadzono wiele działań wpisujących się w zakres działalności Stowarzyszenia, które spotkały się z pozytywnym odbiorem wśród pacjentów oraz społeczeństwa. Czytaj pozostałą część wpisu »

26 lutego 2011 roku w Krakowie odbyło się Walne Zebranie Członków, które podjęło uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z działalności Zarządu Głównego, udzielając następnie absolutorium Władzom Stowarzyszenia za ostatni rok kadencji.

Walne Zebranie wybrało także władze nowej kadencji, która będzie trwała do końca roku 2014. Do Zarządu Głównego wybrani zostali pp.: Iwona Mazur (Prezes), Dorota Ligęza oraz Mirosław Mańka. Komisja Rewizyjna nowej kadencji to pp.: Elżbieta Kaczmarczyk (Przewodnicząca), Bożena Czernatowicz oraz Krystyna Kłapa.

ZAWIADOMIENIE

o terminie i proponowanym porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Osób Dializowanych

Działając na podstawie § 18 oraz § 20 p. 1. Statutu, Zarząd zwołuje Walne Zebranie Członów Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Osób Dializowanych na dzień 26 lutego 2011 r. na godzinę 12.00. W przypadku braku quorum Walne Zebranie odbędzie się drugim terminie, tego samego dnia o godzinie 13.00.

Zebranie odbędzie się w siedzibie Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Osób Dializowanych

w Krakowie, ul. Wilczy Stok 12

Czytaj pozostałą część wpisu »

Stowarzyszenie włączyło się w obchody Światowego Dnia Nerek licznymi działaniami :

1. Nowy wygląd strony internetowej. Jak mają Państwo okazję właśnie zobaczyć strona zmieniła znacznie swój wygląd. Mamy nadzieję, że taka forma będzie dla Państwa bardziej przyjazna i funkcjonalna. Ponadto od dziś zaczyna działać również forum.

2. Forum dla Pacjentów i ich bliskich na stronie WWW.osod.info . Miejsce gdzie będziecie Państwo mogli porozmawiać ze sobą o swoich radościach i troskach, a przekazać nam wiele informacji. Czytaj pozostałą część wpisu »