Nadal są miejsca dla chętnych szkół chcących wziąć udział w Kampanii. Do udziału kwalifikują się szkoły, które jako pierwsze prześlą formularze zgłoszeniowe wraz z krótkim opisem działań jakie planują podjąć w przypadku zakwalifikowania się do udziału w akcji. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Aby wziąć udział w kampanii – należy wypełnić formularz znajdujący się poniżej oraz przesłać go mailem do koordynatora kampanii na adres: mkorzec@osod.info do dnia 6 grudnia 2013 r.

02_logo_kampanii

Czytaj pozostałą część wpisu »

CEL KAMPANII02_logo_kampanii

Kampania DRUGIE ŻYCIE ma na celu przekazywanie informacji o transplantacji i promocję oświadczeń woli. Działania, jakie prowadzimy w ramach akcji informacyjnej DRUGIE ŻYCIE mają spowodować wzrost świadomości społecznej młodych ludzi w zakresie transplantacji.

ZASADY KAMPANII

Zgodnie z ideą akcji koordynatorami działań na terenie szkoły są uczniowie. Młodzież prowadzi własne szkolne kampanie – ich kształt zależy wyłącznie od kreatywności i zaangażowania uczestników. Uczniowie mogą m.in. kolportować materiały informacyjne i oświadczenia woli przekazane przez organizatorów, organizować spotkania ze specjalistami i przygotowywać własne, niekonwencjonalne działania promocyjne. Wszystko po to, Czytaj pozostałą część wpisu »

Trzy czeki charytatywne, o wartości 1000 zł każdy, odebrali dziś, 12 kwietnia 2013 r., przedstawiciele wyróżnionych w tegorocznej kampanii „Drugie życie” szkół z województwa małopolskiego. Czeki otrzymali uczniowie Zespołu Szkół w Zawoi Wilcznej, Powiatowego Zespołu nr 10 Szkół Mechaniczno – Elektrycznych im. M. Kopernika w Kętach oraz Powiatowego Zespołu nr 8 Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Chełmku Po zakończeniu czwartej już edycji akcji w Małopolsce do blisko 50 tysięcy uczniów z 120 szkół ponadgimnazjalnych wzrosła liczba młodych ludzi włączonych w działania kampanii w województwie. W trakcie akcji, organizowanej w całej Polsce przez Fresenius Medical Care, której celem jest promocja transplantacji, młodzież m.in. rozdawała oświadczenia woli, organizowała happeningi, spotykała się z mieszkańcami lokalnych społeczności, przygotowywała spektakle i odwiedzała kościoły. DZ_nowelogo

„Uczniowie otrzymali od naszych ekspertów – zarówno lekarzy jak i osób, które żyją dzięki transplantacji, wiele interesujących i ważnych informacji. Po raz kolejny pokazali nam jak wielką mają moc zmieniania nastawienia osób ze swojego otoczenia do tej metody leczenia. Chcemy, by kampania było dla nich inspiracją do dalszego poszukiwania informacji i kontaktu z ludźmi związanymi z transplantologią. Akcje organizowane w szkołach niejednokrotnie zadziwiają nas rozmachem, kreatywnością i intensywnością. Tak było i tym razem w Małopolsce. To znak, że nasze wysiłki nie idą na marne” – mówi dr Teresa Dryl-Rydzyńska, prezes Fresenius Medical Care Polska, organizatora akcji. Czytaj pozostałą część wpisu »

IV edycja małopolskiej akcji „Drugie życie” promującej przeszczepy wystartowała w Krakowie 26 października 2012 r. (piątek) w Światowy Dzień Donacji i Transplantacji. Akcja oficjalnie rozpoczęła się szkoleniem dla uczestników tegorocznej edycji kampanii w auli X Liceum Ogólnokształcącego. Od tego czasu uczniowie przez pięć miesięcy będą prowadzić w 30 małopolskich szkołach i  w swoich środowiskach lokalnych własne kampanie informacyjne.

„Chcemy by młodzież angażująca się w akcję była głosem ponad 2 tysięcy Polaków czekających na przeszczep. Oni nie mogą wyjść na ulicę. Często są na to fizycznie za słabi. Czekają na swoje drugie życie” – mówi Iwona Mazur, prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Osób Dializowanych, współorganizatora kampanii w Małopolsce. W ramach akcji młodzież ze szkół ponadgimnazjalnych będzie rozdawać oświadczenia woli, organizować konkursy, happeningi, spotykać się z mieszkańcami lokalnych społeczności. Akcja ma się przyczynić się do wzrostu liczby osób, które będą mogły otrzymać drugie życie, dzięki przeszczepionemu organowi.

Inauguracji akcji towarzyszyły audycje na antenie radia PLUS (honorowego patrona tegorocznej akcji) oraz radia Kraków. Czytaj pozostałą część wpisu »

Szanowni Państwo,

w imieniu organizatorów akcji „Drugie życie” serdecznie gratulujemy zakwalifikowania do udziału w tegorocznej edycji kampanii. Listę trzydziestu wybranych szkół przedstawiamy poniżej.

Zapraszamy przedstawicieli szkół (nauczyciel oraz dwoje uczniów) do udziału w spotkaniu inauguracyjnym połączonym ze szkoleniem, przygotowującym do prowadzenia akcji informacyjnej w zakresie promowania idei transplantacji.

Spotkanie dobędzie się 26 października (piątek), w godz. 11.00-14.00 w auli X LO w Krakowie, przy ul. Wróblewskiego 8. W spotkaniu wezmą udział przedstawiciele patronów honorowych akcji w województwie oraz organizatorów. Część szkoleniową poprowadzą: lekarz chirurg, osoba po przeszczepie serca oraz koordynator akcji „Drugie życie” w Małopolsce. Czytaj pozostałą część wpisu »

W imieniu organizatorów akcji edukacyjno-informacyjnej „Drugie życie”, Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Osób Dializowanych i Fresenius Medical Care Polska, zapraszam Państwa szkołę do udziału w kampanii społecznej promującej transplantacje i oświadczenia woli. Projekt, objęty honorowym patronatem Marka Sowy – Marszałka Województwa Małopolskiego oraz Małopolskiego Kuratora Oświaty – Aleksandra Palczewskiego , skierowany jest do uczniów szkół ponadgimnazjalnych z województwa. Kampania w regionie organizowana jest po raz czwarty.

Wokół transplantacji organów narosła w Polsce ogromna liczba mitów, przekłamań i stereotypów, które powodują, że z tej nowoczesnej metody leczenia korzysta dziś mniej osób, niż powinno. Z niewiedzą i negatywnym nastawieniem do przeszczepów można walczyć mi. in. poprzez informowanie i edukację – ten cel przyświeca organizatorom kampanii „Drugie życie”.

W ramach akcji „Drugie życie” zachęcamy młodzież do organizacji na terenie szkoły kampanii informacyjnych, mających promować przeszczepianie narządów i popularyzować oświadczenia woli. Czytaj pozostałą część wpisu »