Stowarzyszenie włączyło się w obchody Światowego Dnia Nerek licznymi działaniami :

1. Nowy wygląd strony internetowej. Jak mają Państwo okazję właśnie zobaczyć strona zmieniła znacznie swój wygląd. Mamy nadzieję, że taka forma będzie dla Państwa bardziej przyjazna i funkcjonalna. Ponadto od dziś zaczyna działać również forum.

2. Forum dla Pacjentów i ich bliskich na stronie WWW.osod.info . Miejsce gdzie będziecie Państwo mogli porozmawiać ze sobą o swoich radościach i troskach, a przekazać nam wiele informacji. Czytaj pozostałą część wpisu »

W ciągu ostatnich miesięcy ubiegłego roku i pierwszego kwartału roku bieżącego rozgorzał spór pomiędzy Narodowym Funduszem Zdrowia- podstawowym płatnikiem za świadczenia medyczne, a stacjami dializ wykonującymi zabiegi hemodializy o koszty refundacji tych zabiegów. Aby rzecz ująć historycznie należy dodać, że w roku 2007 średni koszt refundacji hemodializy wynosić 380 zł. W roku 2008 kwota ta została utrzymana pomimo zgłaszanych przez środowisko nefrologiczne potrzeb podwyższenia płatności. W połowie tego roku po licznych protestach płacowych i strajkach w ochronie zdrowia, w których nie uczestniczył zresztą personel stacji dializ, NFZ doliczyć do kwoty refundacji tzw. dodatek płacowy w kwocie 22-25 zł na jeden zabieg. Oznacza to, że pod koniec 2008 kwota refundacji zabiegu wynosiła 402-405 zł. środowisko nefrologiczne reprezentowane zarówno przez Konsultanta Krajowego w dziedzinie Nefrologii jak też przez Sekcję Nefrologiczną Izby Gospodarczej Medycyna Polska przedstawiło płatnikowi nową kalkulację refundacji hemodializy, w której wyliczono koszty zabiegu na 445 zł. Płatnik pozostał jednak głuchy na racjonalne argumenty przedstawiane przez wykonawców i uparł się przy kwocie 400 zł za zabieg. Należy zaznaczyć, że już na wstępie była to wycena niższa niż w roku poprzednim (380+25=405 zł). Czytaj pozostałą część wpisu »

Zespół Negocjacyjny Izby Gospodarczej Medycyna Polska działając na rzecz podmiotów zrzeszonych w jej Sekcji Nefrologicznej i z ich upoważnienia, przedstawia następujące stanowisko w sprawie kontraktów z NFZ na leczenie hemodializami w roku 2009 Czytaj pozostałą część wpisu »

W związku z przedłużającym się brakiem porozumienia z NFZ- em w sprawie kontraktowania hemodializ, apelujemy o pomoc. Poniżej zamieszczamy List Otwarty rozesłany do polskiego rządu, parlamentu i władz samorządowych.

List Otwarty

Narodowy Fundusz Zdrowia, wbrew zapowiedziom, nie zapłacił za dializy żadnej ze stacji w województwach, w których świadczą one usługi bez umów. W tej tragicznej dla nas sytuacji zwracamy się o pomoc do polskiego rządu, parlamentu i władz samorządowych: Ratujcie życie 10 tysięcy pacjentów!

Braliśmy udział w negocjacjach z NFZ – em. Fundusz zapewnia? wielokrotnie i publicznie, ze zapłaci za każdy zabieg nawet, jeśli będzie on wykonany przez stację nie posiadającą umowy. Zgodnie z ustawą o finansowaniu świadczeń zdrowotnych ze środków publicznych, za wszystkie procedury ratujące życie (a takim są dializy) NFZ musi płacić. Czy Fundusz może stać ponad prawem? Czytaj pozostałą część wpisu »

12 marca 2009, z inicjatywy International Federation of Kidney Foundations przy współudziale International Society of Nephrology obchodzony jest czwarty Światowy Dzień Nerek. Organizatorzy tego Dnia zwracają przede wszystkim uwagę, na wczesne wykrywanie i zapobieganie powstawaniu chorobom nerek.

Obecnie szacuje się, że ponad 400 milionów osób na świecie ma problemy z nerkami. Konsekwencjami chorób nerek są m. in. postępująca niewydolność funkcji nerki, powodująca konieczność korzystania z zabiegów dializ lub przeszczepu oraz narażenie na choroby układu krążenia. Wcześnie wykryta niewydolność nerek jest uleczalna i pozwala na zmniejszenie ilości komplikacji. Dlatego też bardzo ważne jest aby w przypadku wystąpienia choroby nerek została ona wcześnie i prawidłowo rozpoznana, a chory znalazł się pod opieką specjalisty nefrologa. Im wcześniej rozpoznana zostanie choroba nerek, tym szybciej można rozpocząć właściwe postępowanie lecznicze, czyli podawanie leków oraz stosowanie odpowiedniej diety. Czytaj pozostałą część wpisu »