Fot.:UMWM

Fot.:UMWM

Podczas XV Małopolskiego Forum Organizacji Pozarządowych, które miało miejsce 5 grudnia, wręczono nagrody Marszałka Województwa Małopolskiego „Kryształy soli” oraz Samorządu Województwa Małopolskiego „Amicus Hominum”. Pierwszą z nagród przyznaje się najlepszej organizacji pozarządowej w Małopolsce natomiast drugą otrzymują osoby które niosą bezinteresowną pomoc innym.

 Pośród wyróżnionych w kategorii promocja i ochrona zdrowia, znalazła sie również Prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Osób Dializowanych Pani Iwona Mazur. Pani Prezes wyróżnienie otrzymała „Za niezwykle prężną działalność na rzecz osób dotkniętych przewlekłą chorobą nerek, organizację wielu inicjatyw służących integracji środowiska osób chorych, promocję ochrony zdrowia oraz niezwykłą umiejętność łączenia wiedzy zawodowej z otwartością na potrzeby innych i czynne angażowanie się w działalność społeczną.” Czytaj pozostałą część wpisu »

W dniach 6 – 8 września 2012 roku w Krakowie odbyły się jubileuszowe, X już Krakowskie Dni Dializoterapii. Ta niezwykleważna odbywająca się, co dwa lata impreza zgromadziła ponad tysiąc uczestników, w tym luminarzy polskiej nefrologii i dializoterapii, lekarzy, kierowników stacji dializ, pielęgniarki, farmaceutów, jak i pacjentów. Organizatorem tego ważnego wydarzenia była fundacja Amicus Renis, a o jego randze świadczy fakt, że honorowy patronat na X Krakowskimi Dniami Dializoterapii objął Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski

W tym roku mija 50 lat od czasu, gdy w Krakowie przeprowadzono pierwszą dializę i 40 lat od pierwszego przeszczepia nerki. Jak zauważył Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego prof. Olgierd Smoleński „Przestaliśmy się cieszyć, że udaje się nam przedłużyć życie chorym. Dziś naszą troską jest jakość ich życia”.

Uroczysta gala otwarcia miała miejsce wieczorem 6 września 2012 w Teatrze im. Juliusza Słowackiego. Galę uświetnił znakomity wykład Profesora nauk filozoficznych, teologa, fizyka, kosmologa ks. Michała Hellera, a także recytacje przez Annę Dymną wierszy Wisławy Szymborskiej oraz recital kwartetu smyczkowego Obsession.

Czytaj pozostałą część wpisu »

Organizację własnych kampanii promujących transplantacje i oświadczenia woli proponują uczniom szkół ponadgimnazjalnych z województwa małopolskiego organizatorzy akcji edukacyjnej „Drugie życie”. To jedno z działań zainicjowanych przez Fresenius Medical Care Polska, które ma poprawić sytuację polskiej transplantologii. 26 stycznia, w Dzień Transplantacji, oficjalnie zainaugurowano kampanię w regionie. W akcji, która potrwa do końca roku szkolnego weźmie udział 30 placówek.
Czytaj pozostałą część wpisu »

Ponad połowa stacji dializ w Polsce nie podpisała kontraktów z NFZ na przyszły rok. Dla dziesięciu tysięcy chorych na nerki wymagających dializowania oznacza to, że od stycznia nie będą mieli się gdzie leczyć. Nawet kilkudniowa przerwa w dostępie do zabiegu oznacza śmierć poprzez zatrucie organizmu. Czytaj pozostałą część wpisu »

Stowarzyszenie włączyło się w obchody Światowego Dnia Nerek licznymi działaniami :

1. Nowy wygląd strony internetowej. Jak mają Państwo okazję właśnie zobaczyć strona zmieniła znacznie swój wygląd. Mamy nadzieję, że taka forma będzie dla Państwa bardziej przyjazna i funkcjonalna. Ponadto od dziś zaczyna działać również forum.

2. Forum dla Pacjentów i ich bliskich na stronie WWW.osod.info . Miejsce gdzie będziecie Państwo mogli porozmawiać ze sobą o swoich radościach i troskach, a przekazać nam wiele informacji. Czytaj pozostałą część wpisu »

W ciągu ostatnich miesięcy ubiegłego roku i pierwszego kwartału roku bieżącego rozgorzał spór pomiędzy Narodowym Funduszem Zdrowia- podstawowym płatnikiem za świadczenia medyczne, a stacjami dializ wykonującymi zabiegi hemodializy o koszty refundacji tych zabiegów. Aby rzecz ująć historycznie należy dodać, że w roku 2007 średni koszt refundacji hemodializy wynosić 380 zł. W roku 2008 kwota ta została utrzymana pomimo zgłaszanych przez środowisko nefrologiczne potrzeb podwyższenia płatności. W połowie tego roku po licznych protestach płacowych i strajkach w ochronie zdrowia, w których nie uczestniczył zresztą personel stacji dializ, NFZ doliczyć do kwoty refundacji tzw. dodatek płacowy w kwocie 22-25 zł na jeden zabieg. Oznacza to, że pod koniec 2008 kwota refundacji zabiegu wynosiła 402-405 zł. środowisko nefrologiczne reprezentowane zarówno przez Konsultanta Krajowego w dziedzinie Nefrologii jak też przez Sekcję Nefrologiczną Izby Gospodarczej Medycyna Polska przedstawiło płatnikowi nową kalkulację refundacji hemodializy, w której wyliczono koszty zabiegu na 445 zł. Płatnik pozostał jednak głuchy na racjonalne argumenty przedstawiane przez wykonawców i uparł się przy kwocie 400 zł za zabieg. Należy zaznaczyć, że już na wstępie była to wycena niższa niż w roku poprzednim (380+25=405 zł). Czytaj pozostałą część wpisu »