ZAWIADOMIENIE 

o terminie i proponowanym porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Osób Dializowanych

Działając na podstawie § 18 oraz § 20 p. 1. Statutu, Zarząd zwołuje Walne Zebranie Członów Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Osób Dializowanych na dzień 28 maja 2017 r. na godzinę 14.00. W przypadku braku quorum Walne Zebranie odbędzie się drugim terminie, tego samego dnia o godzinie 15.00.

Zebranie odbędzie się w siedzibie
Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Osób Dializowanych
w Krakowie, ul. Wilczy Stok 12

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego,
 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał,
 3. Przyjęcie porządku obrad,
 4. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Stowarzyszenia w roku 2016, sprawozdania finansowego wraz z opinią Komisji Rewizyjnej,
 5. Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej za rok 2016,
 6. Dyskusja i wnioski w sprawie sprawozdania przedstawionego przez Zarząd i komisję Rewizyjną,
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Stowarzyszenia,
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Stowarzyszenia za rok 2016
 9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w roku 2016,
 10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Komisji Rewizyjnej z wykonania przez nich obowiązków w roku 2016,
 11. Sprawy różne,
 12. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Życzenia Świąteczne OSOD

infografika_pl_2016_v2Basic RGB

Otwarte wykłady i 1 000 bezpłatnych badań w Krakowie 7 marca w Krakowskim Szpitalu Specjalistycznym im. Jana Pawła II odbędą się otwarte wykłady dotyczące zagrożenia i profilaktyki chorób nerek, skierowane głównie do osób starszych oraz pozostałych z grupy podwyższonego ryzyka zachorowań.

Wydarzenie odbędzie się w Centrum Konferencyjno-Szkoleniowym Szpitala przy ul. Prądnickiej 80 w Krakowie (Pawilon A-V, Sale wykładowe na parterze) o godz. 12:00. Wykłady wygłoszą lek. med. Katarzyna Siek, dr n. med. Marcin Krzanowski oraz pacjenci.

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Osób Dializowanych wspólnie z Hutniczą Fundacją Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej w ramach Światowego Dnia Nerek organizuje kolejną akcję bezpłatnych badań profilaktycznych. Od 9 marca mieszkańcy Krakowa będą mogli skorzystać z puli 1 000 badań poziomu stężenia kreatyniny we krwi (eGFR), pozwalających na ocenę funkcji nerek. Badanie będzie można wykonać w 14 punktach pobrań Diagnostyki zlokalizowanych w całym mieście oraz w Centrum Medycznym Ujastek.

ŚDN_logo (002)

Mówimy, aby zapobiegać

4,5 mln Polaków choruje na nerki. Większość nawet się tego nie domyśla.Tylko w tym roku, co najmniej 4000 nowych osób rozpocznie stałe leczenie dializami, by ratować swoje życie. 80 000 osób (tylko w tym roku) umrze przedwcześnie z nierozpoznaną chorobą nerek, ponieważ 95% ludzi z tą chorobą odchodzi z powodu zbyt późnej lub niewłaściwej diagnozy. Uszkodzone, nawet w 90 procentach, nerki nie dają żadnych charakterystycznych objawów, ale zatrzymanie choroby, na tym etapie, jest już wtedy niemożliwe.Zdrowe nerki mogą ocalić życie.

Czytaj pozostałą część wpisu »

Plakat na ŚDN 2017-1

W związku z licznymi pytaniami dotyczącymi braku posiłków w stacjach dializ pragniemy Państwa poinformować, że posiłki w stacjach dializ były finansowane przez NFZ do 2011 roku. Po tym czasie Fundusz wykreślił je ze świadczenia, pomimo tego wiele stacji dializ nadal oferowało posiłki dla swoich pacjentów.

Od 1 stycznia 2017 weszła nowa stawka refundacyjna. W relacji do lat ubiegłych jest ona o prawie 5% niższa. W związku z powyższym z nowym rokiem wiele stacji dializ zaprzestało oferowania posiłków.

Mamy nadzieję, że jest to tylko chwilowa zmiana, jednak możemy sądzić, że do końca bieżącego roku, czyli okresu obowiązywania kontraktów, nic się nie zmieni.

plate1