Home Forums Problemy na stacjach dializ Zmiana właściciela stacji dializ Re:Zmiana właściciela stacji dializ

#6122

Anonymous

Witajcie!

Ja też uważam, że zakaz używania kom. jest bezsensowny, i mam nadzieję, ze personel nie będzie w tym względzie rygorystyczny. Tym niemniej to nie wymysł Freseniusa, ten zakaz wynika z instrukcji obsługi maszyny, to tam widnieje ten zakaz i myślę, że takie wielkie firmy jak np. Fresenius mogą z tym walczyć u producenta sprzętu. Ten zakaz jest rozpowszechniany w wielu dziedzinach(stacje benzynowe, szpitale…) i nigdzie nie jest rygorystycznie przestrzegany, bo jest nieżyciowy.

Co do stolika dla pacjenta to proponuję rzeczową rozmowę reprezentacji pacjentów z kierownictwem stacji dializ, bo to jest tylko w ich gestii i tylko ich dobra wola.